FAIRTRADE Austria - ສະມາຄົມເພື່ອການສົ່ງເສີມການຄ້າຍຸດຕິ ທຳ

ວ່າພວກເຮົາແມ່ນ

FAIRTRADE Austria ແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ ກຳ ໄລສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການຄ້າຍຸດຕິ ທຳ, ການພັດທະນາ, ການສຶກສາ, ລະບົບນິເວດແລະສາສະ ໜາ. ໃນຖານະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ Fairtrade ແຫ່ງຊາດ, ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຂາຍແລະການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ FAIRTRADE ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນອອສເຕີຍ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຄ້າຂາຍເອງ.

FAIRTRADE ອອສເຕີຍເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ, ບໍລິສັດແລະອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຜະລິດ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂການຄ້າທີ່ຍຸດຕິ ທຳ ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນແລະພະນັກງານຂະ ໜາດ ນ້ອຍໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນປະເທດທີ່ ກຳ ລັງພັດທະນາ.

FAIRTRADE ອອສເຕີຍໄດ້ມອບລາງວັນປະທັບຕາຂອງ FAIRTRADE ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປຸງແຕ່ງແລະຜູ້ຄ້າທີ່ຄ້າຂາຍມາດຕະຖານ FAIRTRADE. ອຸດສາຫະ ກຳ ອາຫານການກິນແລະໂຮງແຮມກໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເຊິ່ງລວມທັງຜະລິດຕະພັນ FAIRTRADE ໃນລະດັບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ.

ມາດຕະຖານ FAIRTRADE ແມ່ນກົດລະບຽບທີ່ສະຫະກອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ, ສວນປູກແລະບໍລິສັດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທັງ ໝົດ ແລະການປ່ຽນແປງການຄ້າ. ມັນປະກອບມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານສັງຄົມ, ນິເວດວິທະຍາແລະເສດຖະກິດຕ່ ຳ ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາອົງການຜະລິດໃນປະເທດທີ່ ກຳ ລັງພັດທະນາ.
ຈຸດສຸມອີກອັນ ໜຶ່ງ ຂອງພົນລະເມືອງ FAIRTRADE ແມ່ນການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານແລະສະມາຄົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນເທດສະບານເມືອງ, ໃນໂຮງຮຽນ, ສື່ມວນຊົນ, ສະມາຄົມການຄ້າແລະການເມືອງ, ເພື່ອຈັດວາງຄວາມກັງວົນຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍແລະຜູ້ອອກແຮງງານໄປປູກຢູ່ສູນແຫ່ງຄວາມສົນໃຈຂອງສັງຄົມ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໃນເຄືອຂ່າຍ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
Ungargasse 64-66, Vienna 1030 Vienna

ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງເພີ່ມເຕີມ

ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

Option ist eine idealistische, völligunabhängige und globale“ ສື່ສັງຄົມ Plattform” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft. Gemeinsam zeigen wir positive ທາງເລືອກໃນ allen Bereichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. Die Option-Community widmet sich dabei ausschließlichທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ Nachrichten und dokumentiert die wesentlichen Fortschritte unserer Gesellschaft.