ກະລຸນາໂພດເປັນພາສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊ່ອງທາງຂອງປະເທດ! ຊ່ອງທາງການເພີ່ມເຕີມຂອງປະເທດແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້.
ຂໍ້ຄວາມທັງ ໝົດ ແມ່ນຢູ່ໃນ ໜ້າ ທຳ ອິດຂອງໂລກ ໂອນແລະແປໂດຍອັດຕະໂນມັດຢູ່ທີ່ 104 ພາສາ.

ໝາຍ ເຫດ: ສິ່ງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສາແລະສັນຊາດຂອງທ່ານ. ແນ່ນອນຊ່ອງທາງຂອງເຢຍລະມັນສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບອາເມລິກາເປັນພາສາເຢຍລະມັນ.

ໃນພາສາເຢຍລະມັນ

   

ໃນພາສາອັງກິດ