in , ,

😟 #ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນ #ເຄນຢາ: ຊ່ອຍກັນລຸ້ນນຶ່ງ!🐘 | WWF ເຢຍລະມັນ


😟 #ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນ #ເຄນຢາ: ຊ່ອຍກັນໄວ້ລຸ້ນນຶ່ງ!🐘

ປະຈຸບັນນີ້ ໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນປະເທດເຄັນຢາ ພວມຂົ່ມຂູ່ເຖິງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ສັດລ້ຽງ ແລະສັດປ່າໃນຂອບເຂດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຫຼັງຈາກສອງປີຕິດຕໍ່ກັນທີ່ມີຝົນຕົກຕໍ່າກວ່າສະເລ່ຍ, ມີຝົນຕົກຫນ້ອຍເກີນໄປ # ໃນປີ 2022. ດ້ວຍ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ. #ວິກິດສະພາບອາກາດບໍ່ສາມາດມອງຂ້າມໄດ້!

ປະຈຸບັນນີ້ ໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນປະເທດເຄັນຢາ ພວມຂົ່ມຂູ່ເຖິງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ສັດລ້ຽງ ແລະສັດປ່າໃນຂອບເຂດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຫຼັງຈາກສອງປີຕິດຕໍ່ກັນທີ່ມີຝົນຕົກຕໍ່າກວ່າສະເລ່ຍ, ມີຝົນຕົກຫນ້ອຍເກີນໄປ # ໃນປີ 2022. ດ້ວຍ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ. #ວິກິດສະພາບອາກາດບໍ່ສາມາດມອງຂ້າມໄດ້!
ຮ່ວມກັນປະຕິບັດເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ, ເພື່ອດາວເຄາະທີ່ມີມູນຄ່າດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ.🌏

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: https://www.wwf.de/themen-projekte/projektregionen/kenia-und-tansania/duerre-in-kenia

ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ມີອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້