in , ,

ໃນການທ່ອງທ່ຽວກັບໂລກ 2000: ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ເຫຼັກກ້າ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ


ໃນການທ່ອງທ່ຽວກັບໂລກ 2000: ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ເຫຼັກກ້າ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະຊັບພະຍາກອນ Anna ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂ່າວຂອງພວກເຮົາ Josefine ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງເປັນເວລາ 2 ມື້ແລະລາຍງານປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ Montanuniversität Leoben, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແບບຍືນຍົງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄປຢ້ຽມຢາມ Voestalpine Stahl Donawitz, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບງານເຫຼັກ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະຊັບພະຍາກອນ Anna ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂ່າວຂອງພວກເຮົາ Josefine ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງເປັນເວລາ 2 ມື້ແລະລາຍງານປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ Montanuniversität Leoben, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແບບຍືນຍົງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄປຢ້ຽມຢາມ Voestalpine Stahl Donawitz, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບງານເຫຼັກ. ໃນມື້ທີສອງ, ທ່ານຈະໄປຢ້ຽມຢາມ RHI Magnesita ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນການຜະລິດວັດສະດຸ refractory. ໃນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງສະຖານທີ່ການຜະລິດ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະຂະບວນການຜະລິດ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະບອກທ່ານເລື່ອງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນອະນາຄົດ! 🌎

ຈົນກ່ວານັ້ນ: ຊອກຫາສິ່ງທີ່ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທັງຫມົດແມ່ນກ່ຽວກັບ 🤔 ແລະເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະມີຫົວຂໍ້ນີ້ຢູ່ໃນຫນ້າຈໍ ☂️ ດຽວນີ້.

https://www.global2000.at/lieferkettengesetz

____________________________________

#ໂລກ2000 #ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ #behindthescenes

ແຫຼ່ງ

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ຂຽນໂດຍ 2000 ທົ່ວໂລກ

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້