in , ,

ປະເທດເອທິໂອເປຍກຳລັງປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 40 ປີຜ່ານມາ.


ປະເທດເອທິໂອເປຍກຳລັງປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 40 ປີຜ່ານມາ. ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ສູນເສຍສັດໃນຟາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະແມ່ນຂຶ້ນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. ໃນສະຖານະການນີ້, ມັນບໍ່ບອກວ່າພວກເຮົາສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນນອກເຫນືອຈາກການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະມານ 20.000 ຄົນໃນພາກພື້ນໂຊມາເລຍໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງເອທິໂອເປຍ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ. ດ້ວຍການບໍລິຈາກຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນດ່ວນໄດ້: www.mfm.at/nothilfe
ແຫຼ່ງ

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ອອກຄວາມເຫັນໄດ້