in , ,

ເຫດການອອນໄລນ໌ກ່ຽວກັບກົດໝາຍມໍລະດົກ ແລະເຈດຈຳນົງ


ໃນເຫດການອອນໄລນ໌ Kindernothilfe ໃນວັນທີ 20 ເດືອນຕຸລາ, notary Mag. Arno Sauberer ຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບຈຸດສໍາຄັນພື້ນຖານກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອງກົດຫມາຍມໍລະດົກແລະເຈດຕະນາທີ່ທ່ານຄວນພິຈາລະນາ.

ໃນເຫດການອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງກົດຫມາຍມໍລະດົກແລະເຈດຕະນາ, notary Mag Arno Sauberer ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງແນ່ນອນແລະຍັງໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະຖາມຄໍາຖາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ເຫດການອອນໄລນ໌ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2022 ແນ່ນອນແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ. ເຈົ້າຍິນດີຕ້ອນຮັບແລ້ວທີ່ຈະຕິດຕໍ່ Elfriede Schachner ໂດຍທາງອີເມລ໌ (elfriede.schachner@kindernothilfe.at) ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ. ທ່ານຈະຖືກສົ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆທັງຫມົດໃນເວລາທີ່ດີກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຫດການ.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ!

ຂໍ້ຄວາມນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍ Option Option Community. ເຂົ້າຮ່ວມແລະປະກາດຂ່າວສານຂອງທ່ານ!

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ຂຽນໂດຍ Kindernothilfe

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ. ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ. ເດັກນ້ອຍເຂົ້າຮ່ວມ.

Kinderothilfe Austria ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນທົ່ວໂລກແລະເຮັດວຽກເພື່ອສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ເມື່ອພວກເຂົາແລະຄອບຄົວ ດຳ ລົງຊີວິດຢ່າງມີກຽດ. ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ພວກເຮົາ! www.kinderothilfe.at/shop

ຕິດຕາມພວກເຮົາໃນ Facebook, Youtube ແລະ Instagram!

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້