in , ,

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ບັນ​ຫາ​ໄອ​ແລນ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອັງ​ກິດ ເປັນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ | Amnesty UKການຄວບຄຸມໃນພາສາຕ່າງປະເທດ

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ບັນຫາ​ໄອ​ແລນ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ອັງກິດ​ເປັນ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ບັນ​ຫາ​ໄອ​ແລນ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ອັງກິດ​ແມ່ນ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ຢ່າງ​ຖາວອນ, ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ຂອງ​ໄອ​ແລນ​ເໜືອ. ເຂົ້າຮ່ວມການຮຽກຮ້ອງກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ @RishiSunakMP ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຍົກເລີກໃບບິນ 📣 📝 ເຊັນຊື່ຂອງພວກເຮົາ & RT: http://amn.st/60563wlbr

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ບັນ​ຫາ​ໄອ​ແລນ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ອັງກິດ ​ແມ່ນ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ໜາວ​ເຢັນ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ຢ່າງ​ຖາວອນ​ຕໍ່​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ຄວາມ​ຈິງ, ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ຂອງ​ໄອ​ແລນ​ເໜືອ.

ເຂົ້າຮ່ວມການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຮົາສໍາລັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ @RishiSunakMP ຍົກເລີກກົດຫມາຍ📣

📝 ເຊັນໃບຄໍາຮ້ອງຂອງພວກເຮົາ & RT: http://amn.st/60563wlbr

ແຫຼ່ງ

ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ມີອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້