in , ,

ລະດູຮ້ອນ NABU 2022 | ສະຫະພັນອະນຸລັກທຳມະຊາດ ເຢຍລະມັນ


ບໍ່ມີຫົວຂໍ້

ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນທຳມະຊາດກັບພວກເຮົາໃນປີ 2022! Anton Wolf ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສາມເຂດ NABU ທີ່ສໍາຄັນໃນລະດູຮ້ອນເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຂົາ. ລອງເບິ່ງການອະນຸລັກທຳມະຊາດໃນລະດູຮ້ອນກັບພວກເຮົາ, ມາເບິ່ງໂຄງການຂອງພວກເຮົາແລະເບິ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ຮ່ວມກັນ!

ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນທຳມະຊາດກັບພວກເຮົາໃນປີ 2022! Anton Wolf ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສາມເຂດ NABU ທີ່ສໍາຄັນໃນລະດູຮ້ອນເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຂົາ. ລອງເບິ່ງການອະນຸລັກທຳມະຊາດໃນລະດູຮ້ອນກັບພວກເຮົາ, ມາເບິ່ງໂຄງການຂອງພວກເຮົາແລະເບິ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ຮ່ວມກັນ!

ອ່ານທີ່ນີ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດສໍາເລັດຮ່ວມກັນ: https://www.nabu.de/spenden-und-mitmachen/erfolge/index.html

ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້