in , ,

ລາຍງານກະຮອກດຽວນີ້! 🐿️ | ສະມາຄົມອະນຸລັກທໍາມະຊາດເຢຍລະມັນ


ລາຍງານກະຮອກດຽວນີ້! 🐿️

ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາດຽວນີ້ແລະຊ່ວຍພວກເຮົານັບກະຮອກ! 🐿️ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: https://www.nabu.de/tiere-und-plants/aktions-und-projekte/naturgucker/34508.html #shorts


ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາດຽວນີ້ແລະຊ່ວຍພວກເຮົານັບກະຮອກ! 🐿️ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/naturgucker/34508.html # ປະຕູໄຊ
ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້