in , ,

ເອົາ Oxfam | ທ້າທາຍການອ່ານ Oxfam GB | OxfamUKການຄວບຄຸມໃນພາສາຕ່າງປະເທດ

ເອົາຄວາມທ້າທາຍການອ່ານຂອງ Oxfam | Oxfam GB

ເອົາສິ່ງທ້າທາຍການອ່ານຂອງ Oxfam. ຫຼາກຫຼາຍການອ່ານຂອງທ່ານແລະຄົ້ນຫາປະເພດໃຫມ່ທຸກໆເດືອນດ້ວຍ Oxfam's Reading Challenge. ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນງ່າຍ! ພຽງແຕ່: 1. ເລືອກເດືອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມໃນ 2. ຊອກຫາໃນຮ້ານຫຼືອອນໄລນ໌ສໍາລັບການອ່ານມືສອງທີ່ສົມບູນແບບ https://onlineshop.oxfam.org.uk https://www.oxfam.org.uk /store/ 3.

ເອົາສິ່ງທ້າທາຍການອ່ານ Oxfam.
ສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການອ່ານຂອງທ່ານແລະຄົ້ນພົບປະເພດໃຫມ່ໃນແຕ່ລະເດືອນກັບ Oxfam's Reading Challenge. ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນງ່າຍຫຼາຍ! ງ່າຍໆ:
1. ເລືອກເດືອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມ
2. ຊອກຫາຢູ່ໃນຮ້ານ ຫຼືອອນໄລນ໌ສໍາລັບການອ່ານມືສອງທີ່ສົມບູນແບບ
https://onlineshop.oxfam.org.uk
https://www.oxfam.org.uk/shops/

3. ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຈົ້າກັບ #OxfamReadingChallenge

ຄົ້ນພົບຫົວຂໍ້ປະຈໍາເດືອນຂອງພວກເຮົາ
ມັງກອນ: Thriller
ເດືອນກຸມພາ: Romance
ມີນາ: ຜູ້ຂຽນ
ເດືອນເມສາ: ຄລາສິກ
ພຶດສະພາ: ຈິນຕະນາການ
ເດືອນມິຖຸນາ: ນັກຂຽນ LGBTQ+
ກໍລະກົດ: Dystopian Novels
ສິງຫາ: ຊີວະປະຫວັດ
ເດືອນກັນຍາ: ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນ
ເດືອນຕຸລາ: ຜູ້ຂຽນສີດໍາ
ເດືອນພະຈິກ: ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງນິຍາຍ
ເດືອນທັນວາ: ໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເລືອກມັນ

ແຫຼ່ງ

ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້