in , ,

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານສ້າງຫນອງ mini ສໍາລັບສວນຫຼືລະບຽງຂອງທ່ານ | ສະມາຄົມອະນຸລັກທໍາມະຊາດເຢຍລະມັນ


ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານສ້າງຫນອງຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບສວນຫຼືລະບຽງຂອງທ່ານ

ມັກຈະບໍ່ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບພູມສັນຖານຂອງຫນອງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສວນ. ທາງເລືອກທີ່ດີແມ່ນຫນອງຂະຫນາດນ້ອຍ. ມັນເປັນແຫຼ່ງນ້ໍາທີ່ນິຍົມສໍາລັບແມງໄມ້ແລະນົກແລະສະຫນອງການຊົດເຊີຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນມື້ຮ້ອນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານສວນ NABU ຂອງພວກເຮົາ Melanie ຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວິທີທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງຫນອງຂະຫນາດນ້ອຍຂອງທ່ານເອງໃນສອງສາມຂັ້ນຕອນ.


ມັກຈະບໍ່ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບພູມສັນຖານຂອງຫນອງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສວນ. ທາງເລືອກທີ່ດີແມ່ນຫນອງຂະຫນາດນ້ອຍ. ມັນເປັນແຫຼ່ງນ້ໍາທີ່ນິຍົມສໍາລັບແມງໄມ້ແລະນົກແລະສະຫນອງການຊົດເຊີຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນມື້ຮ້ອນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານສວນ NABU ຂອງພວກເຮົາ Melanie ຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວິທີທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງຫນອງຂະຫນາດນ້ອຍຂອງທ່ານເອງໃນສອງສາມຂັ້ນຕອນ.
ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້