in , ,

ທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດບໍ? 👂 ຈາກ​ນັ້ນ​ຂຽນ​ໃນ​ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​ຜູ້​ທີ່​ໂທ​ຫາ​ໃນ​ພື້ນ​ຖານ​. 👇 | ສະມາຄົມອະນຸລັກທໍາມະຊາດເຢຍລະມັນ


ທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດບໍ? 👂 ຈາກ​ນັ້ນ​ຂຽນ​ໃນ​ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​ຜູ້​ທີ່​ໂທ​ຫາ​ໃນ​ພື້ນ​ຖານ​. 👇

ບໍ່ມີ ຄຳ ອະທິບາຍ


ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້