option.news ແລະວາລະສານພິມພາສາເຢຍລະມັນເປັນທາງເລືອກ (ການສະ ໝັກ ແລະອື່ນໆທີ່ນີ້) ແມ່ນສື່ທີ່ມີຄວາມຄິດ, ເອກະລາດສົມບູນກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນທາງບວກ ສຳ ລັບອະນາຄົດ, ຄວາມຍືນຍົງແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ. ພວກເຮົາສະ ໜອງ ເງີນໃຫ້ພວກເຮົາສະເພາະຜ່ານຜູ້ຈອງ, ການບໍລິຈາກແລະການໂຄສະນາຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈັນຍາບັນ - ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກພາກລັດຫລືພາກສ່ວນການເມືອງ.

[ບໍ​ລິ​ຈາກ]