in , ,

ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຍ້ອນພະຍາຍາມຊ່ວຍຜູ້ຍິງເອົາລູກອອກ | Amnesty ເຢຍລະມັນ


ຖືກຕັດສິນວ່າພະຍາຍາມຊ່ວຍແມ່ຍິງເອົາລູກອອກ

ບໍ່ມີ ຄຳ ອະທິບາຍ

ຄົນທົ່ວໂລກທີ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງການເອົາລູກອອກຢ່າງປອດໄພ ໄດ້ຖືກດູຖູກ, ຂົ່ມຂູ່, ໂຈມຕີ ແລະຂົ່ມເຫັງຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ. ແລະເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາລູກອອກຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ບາງກໍລະນີ.

ການເຂົ້າເຖິງການເອົາລູກອອກທີ່ປອດໄພສໍາລັບແມ່ຍິງຖືພາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກຂັດຂວາງໂດຍກົດຫມາຍຫຼືໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ຜູ້ທີ່ປົກປ້ອງສິດນີ້ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາລູກອອກໄດ້ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບ ແລະການປົກປ້ອງຂອງພວກເຮົາ.
ການເອົາລູກອອກທາງອາຍາເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະເປັນຮູບແບບຂອງການຈໍາແນກທາງເພດ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ພວມ​ຍຶດໝັ້ນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເກີນ​ກຳນົດ​ແລະ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ - ລວມທັງ​ເຢຍລະ​ມັນ.

ພຽງແຕ່ໃນປີນີ້, ສານໃນປະເທດໂປແລນໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຫມໍຜ່າຕັດ Justyna Wydrzyńska ແປດເດືອນຂອງການບໍລິການຊຸມຊົນສໍາລັບການຊ່ວຍແມ່ຍິງໃຫ້ເອົາຢາເອົາລູກອອກ.

ປະຈຸບັນນີ້ ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນກຳລັງໂຄສະນາຫາຫ້ອງການໄອຍະການຂອງໂປໂລຍ ເພື່ອຍົກເລີກການຕັດສິນລົງໂທດດ້ວຍການຮ້ອງຟ້ອງໃນລະຫວ່າງ “ຈົດໝາຍມາຣາທອນ” ປະຈຳປີ.

ຕໍ່ ຄຳ ຮ້ອງຟ້ອງ: https://www.amnesty.de/polen-justyna-wydrzynska-verurteilt-fuer-hilfe-bei-schwangerschaftsabbruch?ref=981377

ກ່ຽວກັບການລົງໂທດທາງອາຍາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຊ່ວຍໃນການເອົາລູກອອກ: https://www.amnesty.de/schwangerschaftsabbrueche-abtreibung-helfer-innen-kriminalisierung

#Abortion #Poland #MyBodyMyRights #feminism #Women's rights #human rights #AmnestyInternational

ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້