in , ,

ຊ່ວຍປະຢັດສະພາບອາກາດດ້ວຍພະລັງງານນິວເຄລຍ?


ຊ່ວຍປະຢັດສະພາບອາກາດດ້ວຍພະລັງງານນິວເຄລຍ?

ພະລັງງານນິວເຄລຍແມ່ນການແກ້ໄຂວິກິດການສະພາບອາກາດບໍ? ມາກວດສອບຄວາມຈິງ! ຖ້າພວກເຮົາຢຸດການເຜົາໄຫມ້ຖ່ານຫີນ, ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສເພື່ອຢຸດການຮ້ອນຂອງໂລກ - ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະຂາດພະລັງງານຫຼາຍ. ພະລັງງານນິວເຄລຍແມ່ນມີຄວາມຂັດແຍ້ງ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງທີ່ດີສໍາລັບມັນບໍ? 🤔 "ພະລັງງານນິວເຄລຍມີລາຄາຖືກ."

ພະລັງງານນິວເຄລຍແມ່ນການແກ້ໄຂວິກິດການສະພາບອາກາດບໍ? ມາກວດສອບຄວາມຈິງ!

ຖ້າພວກເຮົາຢຸດການເຜົາໄຫມ້ຖ່ານຫີນ, ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສເພື່ອຢຸດການຮ້ອນຂອງໂລກ - ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະຂາດພະລັງງານຫຼາຍ. ພະລັງງານນິວເຄລຍແມ່ນມີຄວາມຂັດແຍ້ງ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງທີ່ດີສໍາລັບມັນບໍ? 🤔

"ພະລັງງານນິວເຄຼຍແມ່ນລາຄາຖືກ."
"ແລະຢູ່ສະເຫມີ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າຕາເວັນຈະສ່ອງແສງຫຼືລົມພັດ."

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມພ້ອມແລະຄວາມປອດໄພຂອງການສະຫນອງ? ແລະອັນໃດກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ? ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ vs ນິວ​ເຄຼຍ - ການ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ.

_______________________________
👉ທີ່ມາ:
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023
https://www.worldnuclearreport.org
https://www.nytimes.com/2022/11/15/business/nuclear-power-france.html
https://iea.blob.core.windows.net/assets/ae17da3d-e8a5-4163-a3ec-2e6fb0b5677d/Projected-Costs-of-Generating-Electricity-2020.pdf

👉 ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະຂໍ້ມູນພື້ນຖານໄດ້ທີ່ນີ້: https://www.global2000.at/atomkraft
👉ແລະທີ່ນີ້: https://www.bund-naturschutz.de/energiewende/atomausstieg/faq-atomenergie

ແຫຼ່ງ

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ຂຽນໂດຍ 2000 ທົ່ວໂລກ

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້