in , ,

ຊຸມຊົນປູທາງໄປທົ່ວໂລກ | Oxfam GB | Oxfam ອັງກິດການຄວບຄຸມໃນພາສາຕ່າງປະເທດ

ຊຸມຊົນກໍາລັງເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງໃນທົ່ວໂລກ | Oxfam GB

ບໍລິຈາກໃຫ້ Oxfam ໃນມື້ນີ້ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຮ່ວມກັນ! http://stories.oxfam.org.uk/brighter-future Sangita, ຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ Danda Tole, Chandrapur, ໄດ້ຕີແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດພາດສະຕິກແລະສະຫນັບສະຫນູນແມ່ຍິງເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບ: ການເຮັດແຜ່ນໃບໄມ້ແບບດັ້ງເດີມທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້.

ບໍລິຈາກໃຫ້ Oxfam ໃນມື້ນີ້ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າຮ່ວມກັນ!
http://stories.oxfam.org.uk/brighter-future

Sangita, ຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ Danda Tole, Chandrapur, ໄດ້ມີຄວາມຄິດທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດພາດສະຕິກແລະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີລາຍໄດ້: ການເຮັດແຜ່ນໃບໄມ້ແບບດັ້ງເດີມທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້.
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ Oxfam ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ Nepal (RDC), Sangita ແລະກຸ່ມແມ່ຍິງທ້ອງຖິ່ນສາມາດຊື້ເຄື່ອງກົດໃບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນທົ່ວໂລກ, ຊຸມຊົນກໍາລັງປູທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຊຸມຊົນ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫມ່. ບໍລິຈາກໃຫ້ Oxfam ໃນມື້ນີ້ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າຮ່ວມກັນ!

ແຫຼ່ງ

ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້