in , ,

ຄອບຄົວຢູ່ນຳກັນ! | Amnesty ເຢຍລະມັນ


ຄອບຄົວຢູ່ນຳກັນ!

ມັນມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີສໍາລັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຍາດພີ່ນ້ອງຊາວອົບພະຍົບຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເຢຍລະມັນ. ເດັກນ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີພໍ່ແມ່, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຖືກແຍກອອກຈາກເວລາດົນນານ. ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ, ລັດຖະບານ​ກາງ​ມີ​ຈຸດ​ປະສົງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ເກືອບ 2 ປີ​ເຄິ່ງ, ນາງ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັນຍາ​ນັ້ນ.


ມັນມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີສໍາລັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຍາດພີ່ນ້ອງຊາວອົບພະຍົບຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເຢຍລະມັນ. ເດັກນ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີພໍ່ແມ່, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຖືກແຍກອອກຈາກເວລາດົນນານ.

​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ, ລັດຖະບານ​ກາງ​ມີ​ຈຸດ​ປະສົງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ເກືອບ 2 ປີ​ເຄິ່ງ, ນາງ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັນຍາ​ນັ້ນ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົາຈຶ່ງອອກເດີນທາງໃນວັນທີ 22.02 ກຸມພາ. ຮ່ວມ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ຫນົນ​ຫົນ​ທາງ​ໃນ Berlin​.

👉🏼 ພວກເຮົາຍ້າຍຈາກຫ້ອງການຕ່າງປະເທດໄປ Bundestag ເວລາ 15:16 ໂມງ, ພວກເຮົາມາຮອດປະມານ XNUMX ໂມງແລງແລະສືບຕໍ່ເດີນຂະບວນທີ່ນັ້ນ!
ຢູ່ທີ່ນັ້ນຄືກັນ!
ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້