in , , ,

ການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດໃນ Tyrol: ພາກສ່ວນທີ່ເປັນມິດກັບສະພາບອາກາດແນວໃດ? ການ​ກວດ​ສອບ​ການ​ເລືອກ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​!

ໃນ Tyrol, ການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດແມ່ນກໍານົດສໍາລັບວັນທີ 25.9.2022 ກັນຍາ XNUMX. ລັດຖະບານຕໍ່ໄປຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການລິເລີ່ມການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ Tyrol ທີ່ເປັນກາງສະພາບອາກາດ.

ແຕ່ການອະນຸລັກດິນຟ້າອາກາດແລະທໍາມະຊາດມີບົດບາດອັນໃດໃນ Tyrol ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆ?

ເພື່ອຊອກຫາ, ວັນສຸກສໍາລັບອະນາຄົດ Innsbruck ແລະ Kufstein, ພໍ່ແມ່ສໍາລັບອະນາຄົດ Tirol ແລະນັກວິທະຍາສາດສໍາລັບອະນາຄົດ Tirol ໄດ້ຮ່ວມກັນຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ຢືນຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງ.

ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄຳ​ຖາມ 12 ຂໍ້​ໄປ​ຍັງ XNUMX ພັກ​ເພື່ອ​ເລືອກ​ຕັ້ງ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກຫົກຝ່າຍ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສໍາຫຼວດສາມາດພົບໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້

https://klimawahlen.at/tirol-2022

ຂໍ້ຄວາມນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍ Option Option Community. ເຂົ້າຮ່ວມແລະປະກາດຂ່າວສານຂອງທ່ານ!

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA

ຂຽນໂດຍ Klaus Jaeger

ຄຳ ຄິດເຫັນ 1

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້