in ,

ມາເຖິງ, ມາເຖິງ...


🎄ການມາ, ມາ,
🕯️ ໄຟໄໝ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ.
🕯️🕯️🕯️🕯️ ອັນທຳອິດ, ຈາກນັ້ນສອງ, ຈາກນັ້ນສາມ, ຈາກນັ້ນສີ່.
🔔ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພຣະຄຣິດເດັກນ້ອຍຈະຢູ່ທີ່ປະຕູ! FAIRTRADE Austria ອວຍພອນໃຫ້ທ່ານມີການສະເດັດມາຄັ້ງທຳອິດທີ່ຍຸດຕິທຳ ແລະ ລະດູການມາເຖິງທີ່ນຶກຄິດ!

ແຫຼ່ງ

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ຂຽນໂດຍ Fairtrade ອອສເຕີຍ

FAIRTRADE Austria ໄດ້ສົ່ງເສີມການຄ້າທີ່ຍຸດຕິ ທຳ ກັບຄອບຄົວຊາວກະສິກອນແລະພະນັກງານກ່ຽວກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນອາຟຣິກາ, ອາຊີແລະອາເມລິກາລາຕິນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1993. ລາວໄດ້ມອບລາງວັນປະທັບຕາ FAIRTRADE ໃນອອສເຕີຍ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້