in , ,

ສັນຍາຄວາມເປັນພິດ: Mercosur- ການເຜີຍແຜ່: …


ສັນຍາຄວາມເປັນພິດ: ການພິມເຜີຍແຜ່ Mercosur: http://bit.ly/Mercosur ເບື່ອຂໍ້ຕົກລົງ

ການກະຈາຍສຽງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບມັນ: https://www.attec.at/ຂ່າວ / ລາຍລະອຽດ /eu-mercosur-abkommen-promote-handel-ກັບ-ສູງອັນຕະລາຍ-pesticides-1

ແຫຼ່ງ

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ຂຽນໂດຍ attac

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້