in , ,

ການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການປະທ້ວງ | Amnesty ເຢຍລະມັນ


ການປ່ຽນແປງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະທ້ວງ

ການປ່ຽນແປງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະທ້ວງ. ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ປະທ້ວງບາງຄົນ, ພື້ນທີ່ສໍາລັບການປະທ້ວງຍັງກາຍເປັນແຄບໃນເຢຍລະມັນ: ຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບການປະທ້ວງສະພາບອາກາດ. ​ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳກັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ເສລີ​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ອອກ ​ແລະ ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອ​ສິດທິ​ຂອງ​ຊາວ ປາ​ແລັດ​ສະ​ໄຕ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສິດທິໃນການບໍ່ຈໍາແນກກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ທີ່ນີ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການ: #ProtectTheProtest.


ການປ່ຽນແປງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະທ້ວງ. ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ປະທ້ວງບາງຄົນ, ພື້ນທີ່ສໍາລັບການປະທ້ວງຍັງກາຍເປັນແຄບໃນເຢຍລະມັນ: ຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບການປະທ້ວງສະພາບອາກາດ. ​ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳກັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ເສລີ​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ອອກ ​ແລະ ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອ​ສິດທິ​ຂອງ​ຊາວ ປາ​ແລັດ​ສະ​ໄຕ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສິດທິໃນການບໍ່ຈໍາແນກກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ທີ່ນີ້.

ພວກເຮົາຕ້ອງການ: #ProtectTheProtest. ສິດທິມະນຸດໃນການປະທ້ວງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ສໍາລັບທຸກຄົນແລະຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ!

www.amnesty.de/protest

#ProtectTheProtest #ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ #ເສລີພາບໃນສະພາ #ເຢຍລະມັນ #AmnestyInternational #Climate #Palestinians #Racism


ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້