in , ,

ARTENZÄHLEN.AT 🌿 ວິດີໂອອະທິບາຍ


ARTENZÄHLEN.AT 🌿 ວິດີໂອອະທິບາຍ

ສິນຄ້າຄົງຄັງທໍາມະຊາດຂະຫນາດໃຫຍ່ - ເຂົ້າຮ່ວມ! 🐸 ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດເລືອຄານ ເປັນກຸ່ມສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະກົດຕົວຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນສວນຂອງອອສເຕີຍແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການສືບສວນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການປ່ຽນມັນ! ຊ່ວຍພວກເຮົາຄົ້ນຄວ້າ ແລະປົກປ້ອງສັດນໍ້າ ແລະສັດເລືອຄານ.

ສິນຄ້າຄົງຄັງທໍາມະຊາດຂະຫນາດໃຫຍ່ - ເຂົ້າຮ່ວມ! 🐸

ສັດປ່າ ແລະ ສັດເລືອຄານ ແມ່ນກຸ່ມສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະກົດຕົວຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນສວນຂອງອອສເຕີຍແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການສືບສວນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການປ່ຽນມັນ! ຊ່ວຍພວກເຮົາຄົ້ນຄວ້າ ແລະປົກປ້ອງສັດນໍ້າ ແລະສັດເລືອຄານ.

📝 ວິທີນີ້:
• ສັງເກດຊີວິດສວນຢ່າງລະມັດລະວັງ 👀🌳
• ສາຍຕາສັດ 🐍🦎
• ຖ່າຍຮູບແລ້ວອັບໂຫຼດ 📸
• ອະທິບາຍສວນທີ່ພົບເຫັນ 🌼🏡

ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມການຂາຍແລະ webinars ຟຣີ. 🌟💡

ບົດລາຍງານຂອງທ່ານແມ່ນເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ດີສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາຊະນິດພັນ! ຂອບໃຈ! 🙏❤️

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ http://artenzählen.at 🌐

ແຫຼ່ງ

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ຂຽນໂດຍ 2000 ທົ່ວໂລກ

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້