in , ,

Донут теориясы: Туруктуу экономикага камыр шакеги менен


Донут теориясы: Туруктуу экономикага камыр шакеги менен

Донут экономикасы планеталардын чектеринде адилеттүү экономикалык система кандай болушу мүмкүн экенин сүрөттөйт. Бул видеону БМК каржылаган.

Донут экономикасы планеталардын чектеринде адилеттүү экономикалык система кандай болушу мүмкүн экенин сүрөттөйт.

Бул видеону БМК каржылаган.

булак

TO бөлүшүү OPTION AUSTRIA


тарабынан жазылган глобалдык 2000

Комментарий калтыруу