in , ,

Климаттык шайлоо жылы 2024: Окумуштуулар Neos штаб-квартирасынын алдында митингге чыгышты | S4F


Ар түрдүү университеттерден, илимий мекемелерден жана дисциплиналардагы илимпоздор NEOS партиясынын башкы кеңсесинин алдына 6.5.2024-жылдын XNUMX-майында климаттык кризистин коопсуздук коркунучуна көңүл буруу жана эффективдүү, илимий негизделген жана социалдык жактан адилеттүү климат саясатын талап кылуу үчүн чогулушту. Вена экономика жана бизнес университетинин экономисти, профессор Сигрид Стагл жана BOKU Вена университетинин климат саясаты боюнча профессору, профессор Рейнхард Стюрер NEOSтун климаттык саясат стратегиясын өздөрүнүн адистик чөйрөлөрүнүн көз карашынан талдап чыгышты. "Светодиоддук лампанын мисалы муну ачык көрсөтүп турат: Тыюу салуулар да инновацияларга алып келет, демек, климаттык кризисти чечүүнүн маанилүү бөлүгү. Тилекке каршы, бул NEOS жеткен жок. Болбосо, алар көбүнчө рационалдуу мамилелер менен мүнөздөлөт”, - деп жыйынтыктайт Сигрид Стагл.

Климаттык кризис коопсуздук коркунучу катары – мүмкүнчүлүк катары климатты коргоо

Глобалдык жылуулуктун кесепеттери кеңири масштабдуу: аба ырайынын тез-тезден жана интенсивдүү болуп туруучу экстремалдык окуяларынан түшүмдүн коромжусуна, суунун жана азык-түлүктүн жетишсиздигине, учурдагы кризистердин жана чыр-чатактардын курчушуна жана миграциялык кыймылдардын козголушуна чейин. Климаттын жетишсиз корголушу жана климаттын болтурулгус таасирине жетишсиз көнүү Австриядагы көптөгөн адамдардын ден соолугуна, жашоо деңгээлине жана экономикалык жашоосуна коркунуч туудурат. Мисалы, Австрияда ысык толкундар адамдын өмүрүнө дароо коркунуч туудурган климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу ден соолукка эң чоң коркунуч келтирет.1

Келечек үчүн илимпоздор 2024-жылы климаттык шайлоо өнөктүгү менен коопсуздуктун бул коркунучуна көңүл буруп жатышат. Ал эми климатты коргоо – бул адамдардын жашоосунун көптөгөн тармактарында кеңири масштабдуу, оң натыйжалары бар цивилизацияны коргоо. Климатка ылайыктуу түзүмдөр теңсиздикти азайтып, социалдык мамлекеттик чаралар менен айкалыштырылышы мүмкүн2.

Экологиялык изи төмөн "көрүнбөгөн бут" менен "көрүнбөгөн колдун" ордуна

Оң жана терс пункттарды санаган проф. Рейнхарт Стюрер боюнча: NEOS менен Австрияда климаттык кризиске олуттуу мамиле кылган жана фундаменталдуу чечимдерди сунуш кылган борбордун оң жагында либералдык партия бар экендиги кубандырат: "Ошондуктан NEOS - тилекке каршы, ÖVPге маанилүү альтернатива болуп саналат" Климаттык кризис көп учурда майдаланып, чечүү жолдору бөгөттөлгөн. Маанилүү нерсе, NEOS рыноктук механизмдерге өтө көп таянып, эреже менен тыюу салууга көп учурда сокур болуп саналат.Рейнхарт Стюрердин сөзүнүн видеосу бул жерде.

Рейнхарт Стюрердин сөзүнүн толук кыскача мазмунун бул жерден тапса болот

«Рыноктор атайылап белгиленген эрежелер менен түзүлөт. Демек, маселе рыноктун кантип жөнгө салынаарында эмес», - деп баса белгиледи проф. Сигрид Стагл: "Бул кандай максаттарга жетүү керек экенине жараша болот. Фактыларды эске алып, климатты коргоо биринчи орунда болууга тийиш. Климаттык кризис учурдагы кризистерди күчөтүп, өзгөчө аларга эң аз салым кошкондорго таасир эткени үчүн.

«Климат жана экология көйгөйлөрүн чечүү саясий эркти идеологиялык сокурларсыз түрдүү инструменттердин жардамы менен калыптандырууну талап кылат. Керек жана кылбоо жөнүндө ойлонбостон, технологияга жана рыноктук инструменттерге гана таянуу климаттын жана экологиялык саясаттын эффективдүүлүгүн азайтат жана социалдык көйгөйлөрдү тобокелге салат», - деп кошумчалайт Стагл.Сигрид Стаглдын сөзүнүн видеосу бул жерде.

 Сигрид Стаглдын сүйлөгөн сөзүнүн толук кыскача мазмунун бул жерден тапса болот.

"Эгер NEOS бул сокур такты оңдой турган болсо, биз климатка зыяндуу продукцияларды жарнамалоого тыюу салуу сыяктуу зарыл ченемдик чечимдерге бир кадам жакындап калмакпыз", - деп жыйынтыктайт Стюрер.

физик Харальд Гейер, Келечек үчүн Окумуштуулардын Энергиянын өтүшү боюнча адистер тобунда иштеген, фоссилдик субсидиялар жана жылуулук изоляциясындагы рыноктун бузулушу жөнүндө мындай деди: Ижарачылар жылуулук үчүн чыгымдарды көтөрүшөт, ал эми жылуулук изоляцияга кеткен чыгымдарды батирдин ээлери көтөрүшү керек, ошондуктан үй ээлери эч нерсеге ээ эмес. Турак жайларды жылуулук изоляциясы менен камсыз кылууга кызыктыруу.

Харальд Гейердин салымынын толук кыскача баяндамасын бул жерден тапса болот.

Неос партиясынын лидери Beate Meinl-Reisinger Сигрид Стаглдын анализинин экинчи бөлүгүн уга алды, андан кийин Неостун климаттык саясаты тууралуу климаттык активисттер жана окумуштуулар тарабынан айтылган сынга комментарий берди. Ал Neos бир гана рыноктук механизмдерге таянбастан, ошондой эле ченемдик укуктук актыларды жактаарын баса белгиледи. Мисал катары, ал күйүүчү кыймылдаткычтарды токтотуу үчүн Неостун ЕБ деңгээлинде макулдугун келтирди. Бирок ал компанияларды кошумча бюрократия менен, мисалы, энергетикага өтүү долбоорлорун жүкткүсү келбейт. Рейнхарт Стюрер Neos'тун рыноктук багытынын мисалы катары программалык кагазды көрсөтүп жооп берди: "Тыюу салуулардын ордуна CO2 салыгы"

Бийт Мейнл-Резингердин сүйлөгөн сөзүнүн видеосу бул жерде

Акция эки тараптын диалогго умтулуусу менен аяктады.

1APCC (2018). Австриянын атайын баяндамасы Ден соолук, демография жана климаттын өзгөрүшү (ASR18). Климаттын өзгөрүшү боюнча Австриялык панель (APCC), Австриянын Илимдер академиясынын басмаканасы, Вена, Австрия, 340 бет, ISBN 978-3-7001-8427-0

2APCC (2023). Климатка ылайыктуу жашоо үчүн APCC атайын баяндамасынын структуралары (APCC SR Climate-Friendly Living) [Гёрг, Ч., В. Маднер, А. Мухар, А. Новы, А. Пош, К. Штайнер жана Э. Айгнер (ред. )]. Springer Spectrum: Берлин/Гейдельберг.

https://www.youtube.com/watch?v=5QEvjaSX6Sc

https://www.youtube.com/watch?v=YnkFJUPmnJM

https://www.youtube.com/watch?v=6Wywz1pRFgc

Бул почта параметрлери коомчулук тарабынан түзүлдү. Каттоо жана билдирүү жаза!

TO бөлүшүү OPTION AUSTRIA


Комментарий калтыруу