in , ,

Австрияга каршы климаттык чара | кол салуу

Беш жашКлиматтык кризистен түздөн-түз жабыр тарткан адамдар 21-июнда Адам укуктары боюнча Европа сотунда (ЕСУ). Австриянын жана башка он бир европалык өкмөткө каршы доо алып келди. Доонун себеби, жогоруда айтылгандар тарабынан казылып алынган отундарды коргоо Энергетикалык хартия келишими

Париждик юрист Клементин Балдон жаш доочулардын атынан: «Энергия хартиясынын келишими менен жоопкер өкмөттөр өз компанияларына башка өлкөлөрдүн климатты коргоонун мыйзамдуу чараларына каршы чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Бул Париж келишими боюнча эл аралык климаттык милдеттенмелерге туура келбейт жана Адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын милдеттенмелерин бузат».

Бул доо Энергетикалык Хартия келишимин климаттын курмандыктары үчүн кесепеттери менен байланыштырган биринчи доо болуп саналат. Эгерде АУСтин алдындагы доо ийгиликтүү болсо, Сот мамлекеттер климатты көбүрөөк коргоого болгон тоскоолдуктарды, мисалы, ECT сыяктууларды алып салышы керек деп жарыялашы мүмкүн.

тарабынан жазылган тандоо

Опция ist eine idealistische, völlig unabhängige und globale “social media Plattform” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft. Bemichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - конструктив-критч, оптимист, am Boden der Realität. Die Option-Community ветметри менен байланышуу, Nachrichten жана документтештирүү үчүн Wesentlichen Fortschritte unserer Gesellschaft.

Комментарий калтыруу