شما می توانید به طور مثبت بر جهان تأثیر بگذارید!

option.news است جامعه خبری آرمان گرایانه zu گزینه های مثبت ، پایداری و جامعه مدنی. این جایی است که شما اخبار را می نویسید و انگیزه های ارزشمندی را در اینترنت ارائه می دهید - جهانی و به 104 زبان ترجمه شده است. همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید: فقط ثبت نام کنید و ارسال کنید.
اطلاعات | ثبت نام کنید | مشخصات | جایزه OPTION | گزینه پشتیبانی

بودجه رایگان ابتکارات شریک | نکته ویدیویی

مهمترین اخبار و جوایز عالی هر هفته!

بدون هرزنامه داده های شما منتقل نمی شود برای تأیید ثبت نام خود ایمیلی دریافت خواهید کرد. لطفاً پوشه هرزنامه خود را نیز بررسی کنید!

گزینه چاپ - اکنون مشترک شوید!

25 عضو برتر

 1. #1 Kindernothilfe نقطه 703,6
 2. #2 RepaNet نقطه 435,2
 3. #3 کارین بورنت نقطه 419,7
 4. #4 دیگه Tommi نقطه 372,2
 5. #5 مارینا ایویچ نقطه 303,9
 6. #6 لیزا تالر نقطه 288,0
 7. #7 هانان ا نقطه 281,6
 8. #8 Ärzte gegen Tierversuche eV نقطه 276,8
 9. #9 جولیا سیگسلایتنر نقطه 271,6
 10. #10 آدیسا زوکانوویچ نقطه 270,0
 11. #11 لیزا هوپرتز نقطه 268,2
 12. #12 فلیکس وینرستلر نقطه 267,6
 13. #13 انجمن NL40 نقطه 267,6
 14. #14 لیا پورر نقطه 267,2
 15. #15 آملی نوسباومر نقطه 267,1
 16. #16 ماکسیمیلیان پرنهوفر نقطه 266,4
 17. #17 لورا ویدیمایر نقطه 265,9
 18. #18 لنا نقطه 265,7
 19. #19 Victoria1417 نقطه 265,0
 20. #20 0436 نقطه 264,6
 21. #21 فلوریدو نقطه 264,6
 22. #22 انجمن خیریه کودکان نقطه 264,4
 23. #23 سارا نقطه 264,0
 24. #24 لیویا لودک نقطه 263,9
 25. #25 جولیا شوماخر نقطه 263,8

جامعه را گوش دهید

نظر گزینه

نکات کالا

مواد آلی

تخفیف و شناخت

کلاه های گزینه (2)

شرکت های پایدار

شرکت اجتماعی

کانال های کشورها