Defnyddiwch yr hidlydd i chwilio am gategorïau a thystysgrifau. | OHERWYDD PARTNER
categorïau
mwyllai
mwyllai
Standorte
Tystysgrifau
mwyllai

Mae cwmnïau cynaliadwy yn bodoli ym mhob segment o'r farchnad: p'un a yw'n fwyd neu decstilau, nwyddau cartref neu ddeunyddiau adeiladu, darparwyr gwasanaeth ariannol neu ddarparwyr ynni. Mae cwmnïau cynaliadwy yn sefyll am gynhyrchion sy'n gyfiawn yn ecolegol ac yn gymdeithasol ac felly'n gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r defnydd cynaliadwy pob un. Mae'r ffaith bod cwmnïau cynaliadwy yn dod yn fwy a mwy poblogaidd hefyd yn cael ei ddangos gan amrywiol arolygon o'r farchnad. Mae mwy a mwy o arloeswyr a busnesau cychwynnol yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd, oherwydd mae'r galw yn cynyddu'n gyson ac felly hefyd y cyflenwad. Ac nid yw cynhyrchion cwmnïau cynaliadwy bellach yn gilfach. Maent wedi dod yn addas ar gyfer cynhyrchu màs ac maent i'w cael yn yr archfarchnad yn ogystal ag mewn siopau cyffuriau ac ati. Pwy sy'n prynu'n ymwybodol, yn gwybod bod yr amrywiaeth o fentrau cynaliadwy yn wych.