in

Koliko je aluminijum ekološki prihvatljiv?

Aluminij je robustan i vrlo lagan materijal. Stoga se često koristi u raznim područjima. Ali koliko je dobar ekološki balans lakog metala? Održivost i ekološka prihvatljivost aluminijuma zavise od različitih faktora, uključujući način na koji se kopa, proizvodi, koristi i reciklira.

Vađenje i vađenje aluminijuma

Kada je u pitanju rudarstvo i vađenje aluminijuma, postoje neki specifični aspekti koji utiču na održivost

Boksit je ruda iz koje se vadi aluminijum. Iskopavanje boksita može imati uticaje na životnu sredinu, uključujući uništavanje ekosistema, gubitak tla i zagađenje vode. Održive prakse uključuju izbjegavanje prekomjerne eksploatacije, obnavljanje miniranih područja i korištenje ekološki prihvatljivih rudarskih tehnika.

Elektroliza je proces kojim se aluminij ekstrahira iz aluminijevog oksida. Ovaj proces zahtijeva značajne količine električne energije. Održivost ovdje uvelike ovisi o izvoru ove energije. Kada se koriste obnovljivi izvori energije kao što su solarna energija ili hidroenergija, to može značajno smanjiti utjecaj na okoliš.

Održiva proizvodnja aluminijuma takođe uključuje efikasno korišćenje resursa i prelazak na cirkularnu ekonomiju. To znači da aluminijske proizvode treba reciklirati na kraju svog životnog vijeka i vratiti u proizvodni proces.

Recikliranje aluminijuma

Recikliranje aluminijuma zahteva samo oko 5% energije u poređenju sa primarnom proizvodnjom aluminijuma. Ova značajna ušteda energije pomaže u smanjenju emisije CO2 i minimizira ukupnu potrošnju energije. U poređenju sa drugim metalima, aluminijum je posebno pogodan za reciklažu jer se može više puta reciklirati bez gubitka kvaliteta.

Reciklaža aluminijuma smanjuje količinu otpada koji završava na deponijama. Aluminijski proizvodi koji su došli do kraja svog životnog vijeka mogu se prikupiti, reciklirati i vratiti u proizvodni ciklus umjesto da završe u smeću. Ovo se odnosi na klasične proizvode kao što su izdržljivo aluminijumsko kućište pogotovo jer ih je lako reciklirati. Ono što je teže je recikliranje dijelova korištenih materijala.

Recikliranje aluminijuma podržava ideju kružne ekonomije, gde se resursi koriste efikasno, a otpad minimizira. Sakupljanjem i recikliranjem aluminijumskih proizvoda na kraju njihovog životnog ciklusa, smanjuje se potreba za primarnim aluminijumom, što zauzvrat smanjuje pritisak na prirodne resurse i potrošnju energije.

Održiva ekonomija aluminijuma zahteva dobro razvijena infrastruktura za reciklažu. Ovo uključuje sisteme za prikupljanje otpada od aluminijuma, postrojenja za sortiranje i postrojenja za reciklažu koja mogu efikasno reciklirati aluminijum. Promoviranje i podrška takve infrastrukture ključna je za uspjeh recikliranja aluminija.

Analiza životnog ciklusa, transport i zamjenski materijali

Sveobuhvatna procena održivosti aluminijuma treba da uzme u obzir ceo životni ciklus, uključujući proizvodnju, upotrebu i odlaganje. Ovo omogućava konkretno određivanje uticaja na životnu sredinu.

Transport aluminijumskih proizvoda može uticati na uticaj na životnu sredinu. Dugi transportni putevi mogu uticati na održivost, posebno ako se transport obavlja korišćenjem ekološki štetnih sredstava. Zbog male težine, čak i velikih komponenti, transport dijelova je relativno jeftiniji od, na primjer, čeličnih greda.

U nekim aplikacijama, aluminij se može zamijeniti alternativnim materijalima koji mogu biti ekološki prihvatljiviji. Izbor materijala ovisi o specifičnim zahtjevima primjene.

Ukratko, aluminijum se smatra relativno održivim zbog njegove velike mogućnosti recikliranja i male težine u poređenju sa drugim materijalima. Međutim, na održivost u velikoj meri utiču prakse proizvodnje i recikliranja, kao i upotreba i odlaganje.

Foto / Video: Fotografija Mika Ruusunen na Unsplash.

Napisao opcija

Option je idealistička, potpuno nezavisna i globalna platforma društvenih medija o održivosti i civilnom društvu, koju je 2014. osnovao Helmut Melzer. Zajedno pokazujemo pozitivne alternative u svim oblastima i podržavamo značajne inovacije i ideje koje gledaju u budućnost - konstruktivno-kritičke, optimistične, prizemne. Zajednica opcija posvećena je isključivo relevantnim vijestima i dokumentuje značajan napredak našeg društva.

1 Komentar

Ostavite poruku
  1. Ono što se ovdje nažalost ne spominje je zdravstveni rizik ako čestice aluminija dođu u organizam putem hrane, na primjer.
    Na primjer, u kapsulama za kafu, joni aluminija se oslobađaju kada cijela stvar dođe u kontakt s toplinom i vodenom parom iz aparata, kao i kiselinama iz kafe. Ovaj aluminijum tada završava u kafi i na kraju kod potrošača... - Ovaj rizik postoji i kod jednokratnih gril pleha, pečenog krompira itd.
    Nažalost, aluminijum se takođe koristi kao nosilac u vakcinama...

Ostavite komentar