in , , , ,

e-goriva - goriva proizvedena od CO2 u zraku

onih

e-goriva - goriva iz CO2 u zraku

S energetskom tranzicijom, naša mješavina električne energije u Njemačkoj postaje zelenija i održivija. Međutim, to također vodi fluktuacijama u električnoj mreži, jer sunce nije…

Ovaj video s YouTube kanala „Doktor Whatson“ govori o zelenim alternativama za električnu energiju koje se razvijaju u Njemačkoj. Budući da inače poznate metode poput sunčeve energije mogu imati nekih praznina, na primjer zato što sunce ne sja uvijek, istraženi su i novi događaji. Tu spadaju e-goriva, sistem koji usisava CO2 iz zraka i može ga koristiti za proizvodnju benzina, dizela ili kerozina. Jedan od mnogih pozitivnih aspekata: avioni i automobili ne moraju se pretvarati, ali ovim napajanjem CO2 mogu biti neutralni.

DOPRINOS OPCIJI NJEMAČKA