in , ,

Smjernice za pesticide u hortikulturi: Ecotox Index objašnjava 🐞


Smjernice za pesticide u hortikulturi: Ecotox Index objašnjava 🐞

Nema opisa

Pesticidi se često koriste u proizvodnji ukrasnog bilja, što rezultira ostacima na biljkama. Dok se o pesticidima u hrani kritički raspravlja, ova tema u cvijeću tek sada dolazi u fokus.

Thomas Durstberger, biolog, objašnjava efekte pesticida u hortikulturi i važnost novih smjernica i indeksa ekotoksina. 🌸🔍

📺 Pogledajte i saznajte više!

#Pesticidi #Hortikultura #Održivost #Zaštita životne sredine #EcotoxIndex

onih

O DOPRINOSU OPCIJSKOJ AUSTRIJI


Ostavite komentar