in , , ,

Wat beteken die Genuine Progress Indicator GPI?

Wat is Genuine Progress Indicator GPI?

Die Genuine Progress Indicator meet die ekonomiese prestasie van lande. Terwyl die bruto binnelandse produk (BBP) as 'n ekonomiese aanwyser die sosiale en ekologiese uitwerking van ekonomiese ontwikkeling ignoreer, neem die Genuine Progress Indicator (BPI) ook hul oop en verborge koste in ag, soos bv. omgewingskade, misdaad of dalende gesondheid van die bevolking.

Die GPI is gebaseer op die Index of Sustainable Economic Welfare wat in 1989 ontwikkel is, waarvan die afkorting ISEW afkomstig is van die Engelse "Index of Sustainable Economic Welfare". Vanaf die middel 1990's het die GPI hom as 'n meer praktiese opvolger gevestig. In 2006 is die GPI, in Duits die "werklike vorderingsaanwyser", weer hersien en by huidige ontwikkelings aangepas.

GPI trek 'n netto balans

Die GPI is gebaseer op skattings van private verbruik geweeg deur 'n indeks van inkomste-ongelykheid. Die maatskaplike koste van ongelykheid word ook in ag geneem. In teenstelling met die BBP, waardeer die vorderingsaanwyser ook die voordele van onbetaalde vrywilligerswerk, ouerskap en huiswerk, sowel as openbare infrastruktuur. Suiwer defensiewe uitgawes, byvoorbeeld in verband met omgewingsbesoedeling, verkeersongelukke, verlies aan vryetyd, maar ook deur die slytasie of vernietiging van natuurlike kapitaal, word afgetrek. Die GPI teken dus 'n netto balans van koste en voordele vir die plaaslike ekonomie.

GPI: Groei is nie gelyk aan welvaart nie

Histories is die GPI gebaseer op die "limiethipotese" van Manfred Max Neef. Dit stel dat bo 'n sekere drempelwaarde in 'n makro-ekonomiese stelsel, die voordeel van ekonomiese groei verlore gaan of verminder word deur die skade wat dit veroorsaak - 'n benadering wat ook die eise en tesisse van die Degrowth-Beweging ondersteun. Dit kritiseer die konsep van onbeperkte groei en bepleit 'n na-groei samelewing.
Die ekonoom word beskou as die uitvinder van die "werklike vorderingsaanwyser". Phillip Lawn. Hy het die teoretiese raamwerk vir die koste/voordeel-berekening van ekonomiese aktiwiteite vir die GPI ontwikkel.

Status quo GPI

Intussen is die GPI van sommige lande wêreldwyd bereken. Die vergelyking met BBP is veral interessant: BBP vir die VSA, byvoorbeeld, dui daarop dat welvaart verdubbel het tussen 1950 en 1995. Die GPI vir die tydperk 1975 tot 1995 toon egter 'n skerp afname van 45 persent in die VSA.

Oostenryk, Duitsland, Italië, Nederland, Swede en Australië toon ook groei in welvaart volgens die GPI-berekening, maar dit is baie swakker in vergelyking met BBP-ontwikkeling. Die Impulssentrum vir Volhoubare Ekonomie (ImzuWi) sien die belangrikheid van indekse vir die evaluering van ekonomiese aktiwiteite, soos die GPI, soos volg: “Die BBP is steeds stewig in die saal. Die pogings, waarvan sommige dekades oud is, om die afhanklikheid van en die uitwerking van ons ekonomie op mense en die natuur meer realisties uit te beeld, het tot vandag toe min van hul radikaliteit en dringendheid verloor. (...) ’n Blote vervanging van die BBP deur ’n ander sleutelaanwyser sal nie die oplossing wees nie. Ons sien dit eerder so: RIP BIP. Lank lewe ekonomiese diversiteit!”

Photo / Video: Shutter.

Geskryf deur Opsie

Option is ’n idealistiese, ten volle onafhanklike en wêreldwye sosialemediaplatform oor volhoubaarheid en burgerlike samelewing, wat in 2014 deur Helmut Melzer gestig is. Saam wys ons positiewe alternatiewe op alle gebiede en ondersteun betekenisvolle innovasies en vooruitskouende idees – konstruktief-krities, optimisties, plat op die aarde. Die opsiegemeenskap is uitsluitlik toegewy aan relevante nuus en dokumenteer die beduidende vordering wat deur ons samelewing gemaak is.

Laat 'n boodskap