in , , ,

Tradisie vs. Innovasie: konflik in die klimaat en die toekoms

Nêrens in die wêreld bots tradisie en innovasie so sigbaar en hard soos in die politiek nie. Maar is dit 'n nuwe verskynsel en is dit beperk tot politiek? 'N Komplekse antwoord vanuit 'n antropologiese oogpunt.

Konserwatiewe vs. innoverende

Wat is die basis van die ewige heen en weer tussen hierdie twee uiterstes? Moet ons een van die twee kies, of is die belowende pad in die middel? Op genetiese, kulturele en tegniese vlak dien tradisie en innovasie as teenstanders. Tradisionaliste probeer die risiko's tot die minimum beperk deur die minder innoverende strategie deur die goed vertrapte paaie van diegene wat dit alreeds suksesvol gedoen het, te benader. Hierdie strategie is ook belowend solank die toestande dieselfde bly. 'N Veranderde situasie kan egter strategieë wat beproef is, heeltemal nutteloos maak.

Klimaatskrisis verg heroorweging

Met die klimaatkrisis staan ​​die ganse mensdom voor 'n uitdaging wat net met nuwe oplossings opgelos kan word, of ten minste die ergste gevolge kan voorkom. Alhoewel die oorgrote meerderheid mense al 'n geruime tyd bewus is van die probleem, is amper diep en effektiewe maatreëls ontwikkel om die probleem te hanteer. Die klimaatskrisis vereis 'n diepgaande nadenke en om weg te draai van tradisies wat ons samelewing van tyd tot tyd gevorm het: die voorrang van groei, oriëntering op korttermynwins, die fokus op materiële waardes. Al hierdie is slegte gidse as ons die ergste gevolge van mensgemaakte klimaatsverandering wil voorkom.

Tradisie vs. Innovasie = seun vs. Ou?

Dit is lank reeds bekend dat mensgemaakte klimaatsverandering ernstige gevolge vir die hele planeet het. Dit het egter eers onlangs begin beweeg. In sommige lande word 'n streng klimaatbeleid ingestel, maar die kwessie het die breë publiek ook bereik. Die merkwaardigste van die huidige verwikkelinge is beslis Vrydae vir Toekoms Beweging wat 'n generasie na die strate bring van politieke aktivisme wat nooit geglo kon word nie. Jong mense maak die klimaat hul tema, neem die ouer geslag op hul plig om nie die planeet Aarde te vernietig nie. Die omskakeling van die momentum wat hierdie beweging skep in effektiewe maatreëls wat klimaatsverandering kan vertraag, is nou die groot uitdaging. Anders as aanlynaktivisme, is deelname aan 'n aksie op sigself lonend en gee u die goeie gevoel dat u bygedra het. Hier moet baie gewaak word om te verseker dat aktivisme nie tot 'n doel op sigself ontaard deur die gewete te kalmeer nie, en dat 'n mens daarna goed voel as jy op die vliegtuig klim vir 'n naweekuitstappie, omdat 'n mens vinnig kon demonstreer.

'N Beweging begin altyd met inligtingsaktivisme, wat lei tot probleembewustheid. As daar eers erken is dat daar 'n probleem bestaan ​​wat aangespreek moet word, is die volgende stap om moontlike oplossings voor te stel, wat dan so breed moontlik geïmplementeer sal word. Alhoewel die bewustheid van die probleem blyk te bestaan, is die bereidwilligheid om op alle vlakke van politiek tot die individu op te tree, maar huiwerig. Verskeie sielkundige verskynsels is daarvoor verantwoordelik om toe te sien dat maatreëls met impak nie heftiger toegepas word nie.

Vooroordeel vir enkelaksie

Die sogenaamde "Vooroordeel vir enkelaksie”Lei daartoe dat mense die behoefte het om iets te doen, maar hierdie behoefte word reeds bevredig deur 'n aksie. Ons koop dus 'n duidelike gewete deur gedrag op een gebied te verander, voel dat ons 'n bydrae gelewer het, en het ons dus geregverdig om voort te gaan om klimaatsbeskadigde gedrag in ander sake te handhaaf.
Die individuele benaderings wat besluitnemers voorstel, kan op sigself nie die neiging tot klimaatsontwikkeling bewerkstellig nie. Inteendeel, die situasie verg 'n omvattende strategie wat baie maatreëls kombineer. Die kompleksiteit van die taak bring 'n ander implementeringshindering mee: Omdat eenvoudige oplossings nie hier werk nie, word ons kognisie vinnig oorweldig, wat lei tot die onvermoë om besluite te neem en die onaktiwiteit wat daaruit voortspruit.

Bunny politiek

Vir politici is 'n streng afwyking van die verkwistende en onverantwoordelike gebruik van die hulpbronne van die planeet 'n riskante maneuver op kort termyn: die onmiddellike koste en die behoefte om wins en individuele gemak te laat vaar, kan die goedkeuring van so 'n beleid in gevaar stel. Wat 'n langtermynverbetering deur 'n ompad van korttermynwaardedaling beloof, kan 'n wyser keuse wees, maar ons gevoel van die ingewande is geneig om onmiddellike winste meer te waardeer as verwagte toekomstige winste.

Dit sal dus nie voldoende wees om slegs op emosionele meganismes te vertrou om blywende verandering teweeg te bring nie. Die emosies kan tans dien om mense op te skud en uit onaktiwiteit te bring. Die onderwerp moet dan op 'n rasionele vlak gebring word deur middel van omvattende inligting, sodat die bereidwilligheid van mense om by te dra nie in kosmetiese maatreëls vermors word nie.

Voorbeeld biologie - 'n wisselwerking

Biologie word gekenmerk deur 'n mengsel van oud en nuut. Deur oorerwing word die beproefde inligting aan die volgende geslag deurgegee, en hoe meer iets homself bewys het, hoe meer gereeld sal die ooreenstemmende inligting in die volgende generasie gevind word omdat dit 'n positiewe uitwerking op voortplanting gehad het. Ons het egter nie hier te doen met 'n identiese oordrag van inligting nie: in alle lewende wesens staan ​​die tradisie van genetiese inligting in kontras met verskillende bronne van variasie: aan die een kant is daar foute in kopiëring, d.w.s. wat ons as mutasies ken. Dit kan positiewe of negatiewe gevolge hê of die organisme beïnvloed. Verder kan bestaande inligting geaktiveer en gedeaktiveer word - inherente reguleringsmeganismes verander nie die genetiese inligting nie, maar kan beslis lei tot veranderinge in die organisme. Dit is dus nie 'n werklike innovasie nie.

Die derde bron van genetiese uitvindings is die uitruil van genetiese inligting in die konteks van voortplanting, d.w.s. seksualiteit. Streng gesproke word hier niks nuuts uitgevind nie, maar die kombinasie van verskillende inligting van die ouers skep 'n innoverende samestelling wat op sy beurt tradisionele patrone verander.
Interessant genoeg is daar lewende dinge wat seksueel en ongeslagtelik kan voortplant. Darwin se tydgenoot Antoinette Brown-Blackwell 'n antwoord op die uitdaging van die omgewing erken: Seksualiteit kom slegs in die spel as die omgewingstoestande baie veranderlik is en daarom is daar veral 'n groot vraag na innovasie. In hierdie opsig het sy baie beter as Darwin verstaan ​​hoe die wisselwerking tussen tradisie en innovasie in die biologie werk. Darwin se teorie van evolusie is dié van 'n tradisionalis. Innovasie het geen regte plek in sy teoretiese benadering nie. Daarom het hy nie regtig geweet wat om met seksualiteit te doen nie - die afwyking van 'n beproefde model is immers in teenstelling met sy basiese aanvaarding van aanpassing.

Eenvoudige oplossings is nie

In baie kringe word die terugkeer na kernenergie en geo-ingenieurswese gesien as oplossings vir die klimaatskrisis. Hierdie oriëntasie spruit uit 'n tradisionalistiese denkstruktuur en beloof dat ons die probleem aan wetenskap en tegnologie kan oorlaat. Die gewildheid van hierdie tegnologiese pogings om klimaatsverandering onder beheer te kry, is te wyte aan die feit dat gedragsveranderinge ongemaklik is ten opsigte van volhoubaarheid. Waiting weerspreek die idee van groei en word nie as 'n waarde gesien nie.

In werklikheid kan geo-ingenieurswese vergelyk word met die bestryding van 'n akute allergiese reaksie met epinefrien. Die werklike oorsaak bly nie beïnvloed nie en word dus slegs in die akute geval gebruik. Sulke massiewe ingrypings het gewoonlik ook ingewikkelde en verreikende gevolge wat ons nie in die geval van geo-ingenieurswese onbekend is nie.

Planeet Aarde is 'n komplekse stelsel wat gekenmerk word deur baie interaksies, waarvan sommige nog onbekend is, en waarvan sommige nie betroubaar kan voorspel nie as gevolg van hul kompleksiteit. Enige ingryping in so 'n komplekse dinamiese stelsel kan lei tot onvoorsiene gevolge. Maatreëls van geo-ingenieurswese kan die situasie plaaslik verbeter, maar wêreldwyd versnel die benadering van die ramp.

Photo / Video: Shutter.

Laat 'n boodskap