in , , ,

Slegte getuienis vir banke: volhoubaarheid word verwaarloos

Banke se volhoubaarheid

In een studie het WWF Oostenryk saam met die Graderingsagentskap ESG Plus die tien grootste Oostenrykers Kleinhandelbanke ondersoek - en was teleurgesteld. Die gebrek aan verankering van volhoubaarheid in die kernbesigheid het 'n besonder negatiewe uitwerking. 'Vir die eerste keer in Oostenryk bied hierdie gradering 'n oorsig van hoe volhoubaar ons belegde geld, ons lenings en ander finansiële produkte is. Oor die algemeen is die behoefte aan optrede groot; die banke moet aansienlik meer daarvoor doen Klimaat en natuurbeskerming doen, ”sê Andrea Johanides van WWF.

Vir die studie is die areas van korporatiewe bestuur, spaargeld en beleggings, en lenings en finansiering geëvalueer. Die resultate is gebaseer op vraelyste wat aan die banke gestuur is, onderhoude met die banke en ons eie navorsing. 'Met 'n gekonsolideerde balansstaat van meer as 600 miljard euro en hul onderskeie beleggingskriteria en kredietvoorwaardes, speel die tien grootste kleinhandelbanke 'n sleutelrol vir een ekologiese ekonomie. Elke euro wat volhoubaar belê word, het 'n positiewe uitwerking op ons samelewing en ons omgewing. Daarom sal die banke in die toekoms meer ekologiese standaarde in hul kernbesigheid moet anker en dit in die praktyk moet toepas, ”eis Johanides, met verwysing na die vereistes van die Parys-klimaatbeskermingsooreenkoms.

Daar is veral 'n groot behoefte aan optrede op die gebied van spaar en belê: die helfte van die banke kry 'n gemiddelde gradering in die sertifikaat, terwyl die ander helfte slegs "ondergemiddeld" of "nie deursigtig" behaal. Dit toon dat volhoubare beleggingsprodukte soos etiese of groen fondse 'n sekere tradisie in Oostenryk het, maar die mark is nog steeds relatief onderontwikkeld. Die meeste daarvan is nisprodukte. 'N Effektiewe teenmaatreël is groter deursigtigheid en beter opvoeding vir klante.

Afgesien van korporatiewe lenings, hou die Oostenrykse kleinhandelbanke nie konsekwent omgewingsaspekte in hul leningsonderneming in ag nie. Meer as die helfte van die banke behaal slegs 'ondergemiddeld' of 'nie-deursigtig', terwyl vier institute 'n 'gemiddelde' gradering kry.
Omgewings- en volhoubaarheidsaspekte is al relatief goed geanker in die korporatiewe bestuur van kleinhandelbanke: vyf banke is volgens die WWF-gradering “op datum”, vier banke is “gemiddeld” en een bank is onder die gemiddelde. Die fokus is egter dikwels op suiwer bedryfsekologie, dit wil sê op die besparing van energie en hulpbronne by die banke sonder om hul kernbesigheid te herskik.

Die onverkorte oorspronklike studie hier.

Photo / Video: Shutter.

OOR DIE BYDRAE TOT OPSIE-AUSTRIA

Geskryf deur Helmut Melzer

As 'n jarelange joernalis het ek myself afgevra wat eintlik sin sou maak vanuit 'n joernalistieke oogpunt. Jy kan my antwoord hier sien: Opsie. Om alternatiewe op 'n idealistiese manier te wys - vir positiewe ontwikkelings in ons samelewing.
www.option.news/about-option-faq/

Laat 'n boodskap