in , , , ,

Neoliberalisme: Wie baat werklik daarby

Global skuld-Wie-hoort-die-wêreld

Neoliberalisme is 'n politiek-ekonomiese ideologie en ekonomiese leerstelling wat in die laaste dekades van die 20ste eeu wêreldwye invloed gekry het. Hy beklemtoon die belangrikheid van vrye markte, beperkte regeringsregulering en privatisering. Veral sakeondernemings en partye na aan besigheid ondersteun neoliberalisme, alhoewel daar aan die ander kant baie kritiek daarteen is.

10 redes teen neoliberalisme:

Ten spyte van kragtige voorstanders, is daar talle redes teen neoliberalisme. Hieronder verduidelik ons ​​10 van hierdie redes:

 1. Inkomste ongelykheid: Neoliberalisme het dikwels gelei tot 'n drastiese toename in inkomste-ongelykheid. Beleide wat die mark ongereguleerd laat bevoordeel dikwels die rykes ten koste van die armes.
 2. Maatskaplike Sekuriteit: Neoliberale beleid lei dikwels tot verlagings in staatswelsynsvoordele en maatskaplike programme. Dit stel sosiale sekerheid en die beskerming van die kwesbaarstes in die samelewing in gevaar.
 3. werksomstandighede: In neoliberale stelsels is werksomstandighede dikwels meer onseker en kan werkers se regte in die gedrang kom, aangesien maatskappye poog om koste te besnoei om mededingend te bly.
 4. omgewingsimpak: Ongebreidelde mededinging en hulpbronontginning in die naam van wins kan ernstige omgewingskade veroorsaak. Neoliberalisme is geneig om omgewingsvolhoubaarheid te verwaarloos.
 5. finansiële krisisse: Neoliberalisme kan finansiële spekulasie en onstabiliteit bevorder. Die wêreldwye ekonomiese krisis van 2008 is 'n voorbeeldige geval van die risiko's verbonde aan hierdie ideologie.
 6. Gesondheidsorg en Onderwys: In neoliberale stelsels kan gesondheidsorg en onderwys geprivatiseer word, wat toegang tot hierdie basiese dienste afhanklik maak van finansiële vermoë.
 7. Gebrek aan regulering: Die gebrek aan regeringsregulering kan lei tot onetiese gedrag, soos kartelisering en korrupsie.
 8. werkloosheid: Fiksering op die vrye mark kan lei tot onstabiliteit in die arbeidsmark en werkloosheid verhoog.
 9. Vernietiging van gemeenskappe: Neoliberalisme beklemtoon individualisme en kan help om tradisionele gemeenskapstrukture te ondermyn.
 10. Bedreiging vir demokrasie: In sommige gevalle kan neoliberalisme die politieke mag van multinasionale korporasies verhoog en demokrasie bedreig deur regerings en burgerlike vryhede te ondermyn.

Kritiek op neoliberalisme is uiteenlopend en kom van verskillende politieke strominge en akteurs regoor die wêreld. Alhoewel neoliberalisme ook voorstanders het wat wys op die voordele van die vrye mark en mededinging, is die redes wat aangevoer word van die hoofargumente wat teen hierdie ideologie aangevoer word. Die balans tussen markvryheid en sosiale verantwoordelikheid bly 'n sentrale kwessie in die ekonomiese beleidsdebat.

Maar hoe sien ondersteuners dit? Hier is 'n paar van die kernbeginsels van neoliberalisme:

 1. Vrye markte: Neoliberalisme beklemtoon die deugde van vrye markte waarin vraag en aanbod die prys en verspreiding van goedere en dienste bepaal sonder staatsinmenging.
 2. Beperkte regeringsregulering: Neoliberale idees vra dat regeringsregulering tot die minimum beperk word om nie ekonomiese aktiwiteit te belemmer nie.
 3. privatisering: Die privatisering van ondernemings en dienste in staatsbesit is nog 'n sleutelkenmerk van neoliberalisme. Dit beteken dat maatskappye in staatsbesit in private hande moet oorgaan.
 4. Kompetisie: Mededinging word gesien as 'n drywer vir doeltreffendheid en innovasie. Neoliberale glo dat markmededinging veroorsaak dat maatskappye voortdurend hul produkte en dienste verbeter.
 5. Lae belasting en staatsbesteding: Neoliberale bevoordeel lae belasting en die vermindering van staatsbesteding om ekonomiese vryheid en groei te bevorder.
 6. deregulering: Dit beteken die uitskakeling of vermindering van regulasies en wette wat sakepraktyke kan beperk.
 7. monetarisme: Beheer van die geldvoorraad en bekamping van inflasie is belangrike temas in neoliberale denke.

Neoliberalisme is egter nie sonder kritiek nie. Teenstanders voer aan dat dit kan bydra tot inkomste-ongelykheid, sosiale ongeregtigheid, omgewingsagteruitgang en finansiële krisisse. Die debat oor neoliberalisme is kompleks, en die uitwerking van sy beleide wissel na gelang van die implementering en konteks daarvan. Die ideologie beïnvloed egter steeds ekonomiese en politieke besluite regoor die wêreld.

Wie trek voordeel uit neoliberalisme?

Neoliberalisme kan hoofsaaklik korporasies en ryk individue bevoordeel. Hier is 'n paar van die hoofgroepe en akteurs wat dikwels voordeel trek uit neoliberale beleide:

 1. Maatskappye en groot korporasies: Neoliberale beleide, soos die verlaging van belasting, deregulering en privatisering, kan korporatiewe winste verhoog omdat dit koste verminder en toegang tot markte en hulpbronne verhoog.
 2. beleggers en aandeelhouers: Stygings in korporatiewe winste en aandeelpryse kan aandeelhouers en beleggers bevoordeel wat voordeel trek uit toenemende opbrengste.
 3. Ryk individue: Om belasting op die rykes te sny en die regering se welsynsvoordele te verminder, kan help om die rykes van die rykes te beskerm en te vergroot.
 4. Multinasionale korporasies: Die vrye mark en deregulering maak dit makliker vir multinasionale maatskappye om handel te dryf en oor grense heen uit te brei.
 5. Finansiële instellings: Die finansiële bedryf kan baat vind by deregulering en verslapte regulatoriese vereistes, wat handel en spekulasie kan aanmoedig.
 6. tegnologie maatskappy: Tegnologie- en innovasiemaatskappye kan baat vind by die bevordering van mededinging en markvryheid.

Dit is belangrik om daarop te let dat die voordele van neoliberalisme nie eweredig versprei word nie. Die gevolge hang baie af van die implementering en die gepaardgaande maatreëls.

Watter Oostenrykse partye is neoliberalisties?

Daar is verskeie politieke partye in Oostenryk, waarvan sommige neoliberale beleid in verskillende mate voorstaan. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die politieke landskap met verloop van tyd kan verander en dat posisies en klemme kan verskil na gelang van bepaalde politieke leiers en ontwikkelings. Hier is 'n paar van die Oostenrykse partye wat in die verlede of in sekere aspekte van hul beleid as neoliberalisties beskou is:

 1. Oostenrykse Volksparty (ÖVP): Die ÖVP is een van die drie groot politieke partye in Oostenryk en het histories pro-sakebeleid gevolg wat oop was vir markkragte en die privatisering van maatskappye in staatsbesit.
 2. Neos – Die Nuwe Oostenryk en Liberale Forum: Die Neos is 'n politieke party in Oostenryk wat in 2012 gestig is en 'n neoliberale koers volg. Hulle bepleit ekonomiese liberalisering, lae belasting en staatsbesteding, en opvoedkundige hervormings.

Dit is belangrik om te beklemtoon dat politieke partye en hul posisies oor tyd kan wissel, en dat die presiese beleidsoriëntasie van leiers en partylede kan afhang. Daarom is dit raadsaam om huidige politieke platforms en stellings te ondersoek om 'n akkurate beeld van 'n party se ekonomiese beleidsbeskouings te kry.

Photo / Video: Shutter.

Geskryf deur Helmut Melzer

As 'n jarelange joernalis het ek myself afgevra wat eintlik sin sou maak vanuit 'n joernalistieke oogpunt. Jy kan my antwoord hier sien: Opsie. Om alternatiewe op 'n idealistiese manier te wys - vir positiewe ontwikkelings in ons samelewing.
www.option.news/about-option-faq/

2 kommentare

Laat 'n boodskap
 1. by definisie:
  “….N* = denkrigting van liberalisme wat streef na 'n vrye, markgebaseerde ekonomiese bestel met die ooreenstemmende ontwerpkenmerke soos private eienaarskap van die produksiemiddele, vrye prysvorming, vryheid van mededinging en vryheid van handel, maar verwerp nie staatsinmenging in die ekonomie heeltemal nie, maar wil tot 'n minimum beperk ....”
  ..
  Ek vind niks aanstootliks daaraan nie...Inteendeel: sonder entrepreneuriese risiko, sonder toewyding en motivering (wat beslis afgeskeep sou word in 'n nie-liberale markomgewing) is daar geen vordering nie. Byna elke “Westers-georiënteerde” land is waarskynlik gebaseer op neoliberalisme. Inteendeel, totalitarisme. -> geen vryheid van die pers, vryheid van uitdrukking, hiërargiese denke, inkomste-wanbalans...verskriklike gedagte...;)

 2. In die era van verandering ploeter neoliberalisme veral weens deregulering; Ons moet daarin slaag om ons ekonomiese en finansiële stelsels in lyn te bring met globale bestuur en die algemene welsyn te bevorder. Die belangrikste verbintenis is die globale prioritisering van alle omgewings- en klimaatkwessies. Daar vind ons globale oplossings (www.climate-solution.org) en neem demokratiese optrede deur burgerbewegings.

Laat 'n boodskap