Hoe belangrik is die beskerming van kinders vir ons

Beskerming teen siekte, koue en storms of beskerming teen geweld is maar net 'n paar basiese behoeftes wat ons mense almal deel. ’n Belangrike gemeenskaplikheid waaroor ons kan besin in tye wanneer die veranderinge en die onstuimige gebeure in die wêreld ons aanhou laat dink of twyfel.

Maar hoe bewus is ons om na te dink oor hierdie werklik belangrike dinge in die lewe? En hoe is kinders veral, die baie gevare heeltemal weerloos afgelewer is?

Want die aantal kinderarbeiders skiet die hoogte in oor die wêreld: sowat 152 miljoen kinders tussen die ouderdomme van vyf en 17 werk, 73 miljoen van hulle selfs onder onredelike, gevaarlike omstandighede. Dikwels swoeg hulle in myne en steengroewe, op koffie- en kakaoplantasies of in die tekstielbedryf. Benewens ekonomiese uitbuiting word meisies en seuns dikwels aan fisieke, emosionele en seksuele geweld blootgestel.

In Bihar, een van die mees vloedgevoelige gebiede in Indië, loop veral kinders die gevaar van voedselonsekerheid en gevaarlike siektes. In Libanon moet meisies en seuns die traumas van vlug en oorlog hanteer wat hulle onder verwoestende omstandighede ervaar het, en in Suid-Afrika bepaal uiterste armoede en MIV/VIGS die ontwikkeling van talle kinders in die krotbuurte.

Aan die kinders in Indië, Suid-Afrika en die Libanon Kindernothilfe soek beskerming en opvoeding, maar ook die moontlikheid van 'n selfbepaalde lewe, vir sy projekte dringend patronaatskap. As borg ondersteun jy kinders in akute noodsituasies en stel hulle in staat om hul lewens volhoubaar te verander.

Photo / Video: Kindernothilfe | Jacob Studnar.

Geskryf deur Kindernothilfe

Versterk kinders. Beskerm kinders. Kinders neem deel.

Kinderothilfe Oostenryk help kinders in nood wêreldwyd en werk vir hul regte. Ons doel word bereik wanneer hulle en hul gesinne 'n waardige lewe lei. Ondersteun ons! www.kindernothilfe.at/shop

Volg ons op Facebook, Youtube en Instagram!

Laat 'n boodskap