in , ,

Beëindig die kolonisasie van die toekoms - Onderhoud met prof. Christoph Görg | S4F AT


universiteitsprofessor dr. Christoph Görg werk by die Instituut vir Sosiale Ekologie aan die Universiteit van Natuurlike Hulpbronne en Lewenswetenskappe in Wene. Hy is een van die redakteurs en hoofskrywers van die APCC Spesiale Verslag Strukture vir 'n klimaatvriendelike lewe, en is die skrywer van die boek: sosiale verhoudings met die natuur. Martin Auer van °CELSIUS praat met hom.

Christoph Goerg

Een van die kernstellings van die hoofstuk "Sosiale en Politieke Ekologie", waarvoor professor Görg die hoofskrywer is, sê dat "vorige innovasievereistes (soos groen groei, e-mobiliteit, sirkulêre ekonomie, energieke gebruik van biomassa)" is nie voldoende om 'n klimaatvriendelike lewe moontlik te maak nie. “Globale kapitalisme is gebaseer op industriële metabolisme, wat afhanklik is van fossiele en dus eindige hulpbronne en dus nie 'n volhoubare manier van produksie en leef verteenwoordig nie. Samelewing selfbeperking van hulpbrongebruik is nodig.”

Die onderhoud kan gehoor word op Alpynse GLAD.

Wat is "sosiale ekologie"?

Martin Auer: Ons wil oor vandag praat sosiale en politieke ekologie gesels. “Ekologie” is so ’n woord wat so gereeld gebruik word dat jy skaars meer weet wat dit beteken. Daar is ekologiese skoonmaakmiddels, groen elektrisiteit, eko-dorpies... Kan jy kortliks verduidelik watter soort wetenskap ekologie nou eintlik is?

Christoph Goerg: Ekologie is basies 'n natuurwetenskap, afkomstig van biologie, wat handel oor die naasbestaan ​​van organismes. Byvoorbeeld, met die voedselkettings, wie het watter roofdiere, wie het watter kos. Sy gebruik wetenskaplike metodes om interaksies en verbande in die natuur te ontleed.

Iets besonders het in sosiale ekologie gebeur. Twee dinge word hier saamgevoeg wat eintlik tot twee heeltemal verskillende wetenskaplike dissiplines behoort, naamlik die sosiale, sosiologie en ekologie as natuurwetenskap. Sosiale ekologie is 'n interdissiplinêre wetenskap. Nie net werk 'n sosioloog een of ander tyd met ekoloë nie, maar daar word gepoog om sake op 'n werklik geïntegreerde manier te hanteer, kwessies wat werklik interaksie verg, 'n gemeenskaplike begrip van die dissiplines vir mekaar.

Ek is 'n sosioloog van opleiding, ek het ook al baie met politieke wetenskap gewerk, maar nou hier by die instituut werk ek baie saam met wetenskaplike kollegas. Dit beteken dat ons saam onderrig, ons lei ons studente op 'n interdissiplinêre manier op. Wel, dis nie een wat natuurwetenskappe doen nie en dan moet hulle vir 'n semester 'n bietjie sosiologie leer, ons doen dit saam, in mede-onderrig, met 'n natuurwetenskaplike en 'n sosiale wetenskaplike.

Die natuur en die samelewing is in wisselwerking

Martin Auer: En jy sien die natuur en die samelewing ook nie as twee afsonderlike ryke nie, maar as ryke wat voortdurend met mekaar in wisselwerking tree.

Christoph Goerg: Presies. Ons hanteer die interaksies, met die interaksies tussen die twee areas. Die basiese tesis is dat jy nie die een sonder die ander kan verstaan ​​nie. Ons kan die natuur nie sonder die samelewing verstaan ​​nie, want vandag word die natuur heeltemal deur mense beïnvloed. Sy het nie verdwyn nie, maar sy is getransformeer, verander. Al ons ekosisteme is kulturele landskappe wat deur gebruik hersien is. Ons het die globale klimaat verander en ons het daardeur die ontwikkeling van die planeet beïnvloed. Daar is nie meer enige ongerepte natuur nie. En daar is geen samelewing sonder die natuur nie. Dit word dikwels in die sosiale wetenskappe vergeet. Ons is afhanklik daarvan om stowwe uit die natuur in te neem – energie, kos, beskerming teen gure weer, teen koue en hitte ensovoorts, so ons is op baie maniere afhanklik van interaksie met die natuur.

Rysterrasse in Luzon, Filippyne
Foto: Lars Hemp, CC BY-NC-SA 3.0 EN

sosiale metabolisme

Martin Auer: Hier is 'n sleutelwoord: "sosiale metabolisme".

Christoph Goerg: Presies wat ek genoem het is die "sosiale metabolisme".

Martin Auer: So soos met 'n dier of 'n plant: wat kom in, wat word geëet, hoe word dit omgeskakel in energie en weefsel en wat kom aan die einde weer uit – en dit word nou na die samelewing oorgedra.

Christoph Goerg: Ja, ons ondersoek dit ook kwantitatief, wat geëet word en hoe en wat aan die einde uitkom, dit wil sê watter afval oorbly. Ons ondersoek lap deurset, maar die verskil is dat die samelewing sy lap basis aansienlik verander het deur die geskiedenis. Ons is tans in 'n industriële metabolisme wat in wese op fossielbrandstof gebaseer is. Fossielbrandstowwe het 'n energiebasis wat ander stowwe nie het nie, so byvoorbeeld het biomassa nie dieselfde entropie nie. Ons het 'n geleentheid in die industriële metabolisme benut - met die ontginning van steenkool, olie, gas en so meer - wat ander samelewings nie voorheen gehad het nie, en ons het ongelooflike rykdom geskep. Dit is belangrik om dit te sien. Ons het ongelooflike materiële rykdom geskep. As ons 'n generasie teruggaan, is dit baie maklik om te verstaan. Maar ons het ’n groot probleem daarmee geskep – juis met die voordeel wat ons uit die gebruik van die natuur verkry het – naamlik die klimaatkrisis en die krisis van biodiversiteit en ander krisisse. En jy moet dit in konteks sien, in die interaksies. Dit is dus 'n produk van hierdie gebruik van hulpbronne, en ons moet die afhanklikheid van menslike samelewings van hierdie hulpbronne ernstig opneem. Dit is die groot probleem wat ons vandag in die gesig staar: Hoe kan ons die industriële metabolisme verander. Dit is die sleutel vir ons.

Olieboor Noorweë
Foto: Jan-Rune Smenes Reite, via Pexels

Vorige innovasie-aanbiedinge is nie genoeg nie

Martin Auer: Nou sê die inleiding - nogal kategories - dat vorige innoverende aanbiedinge soos groen groei, e-mobiliteit, sirkelekonomie en die gebruik van biomassa vir energieopwekking nie voldoende is om klimaatvriendelike strukture te skep nie. Hoe kan jy dit regverdig?

Christoph Goerg: Met die gebruik van fossielenergieë het ons 'n ontwikkelingsgeleentheid vir die samelewing geskep wat ons nie op dieselfde vlak kan voortsit nie. Selfs nie deur die gebruik van biomassa en ander tegnologieë nie. Tot dusver is daar egter geen bewys dat ons dit kan doen nie. Ons moet strek vir die plafon, want ons besef dat as ons aanhou om fossielbrandstowwe te gebruik, ons 'n klimaatkrisis sal skep. En as ons dit nie wil gebruik nie, moet ons as samelewings oorweeg hoeveel welvaart ons nog in die toekoms kan bekostig? Wat ons tans doen: Ons koloniseer die toekoms. Vandag gebruik ons ​​die grootste moontlike welvaart ten koste van toekomstige geslagte. Ek noem dit kolonisasie. Met ander woorde, hul geleenthede word erg ingekort omdat ons vandag bo ons vermoë leef. En ons moet soontoe gaan. Dit is eintlik die sentrale probleem wat deur die tesis van die Antroposeen aangespreek word. Dit word nie so uitgespreek nie. Die Antroposeen sê ja, ons het die ouderdom van die mens vandag, 'n geologiese era wat deur mense gevorm is. Ja, dit beteken dat ons in die komende eeue, millennia, sal ly onder die laste van die ewigheid wat ons vandag voortbring. Dus nie ons nie, maar toekomstige geslagte. Ons beperk hul opsies aansienlik. En dit is hoekom ons ons kolonisasie van tyd, ons kolonisasie van die toekoms moet omkeer. Dit is die sentrale uitdaging van die huidige klimaatkrisis. Dit gaan nou verder as ons Spesiale Verslag – ek wil dit graag beklemtoon – dit is my siening as professor in sosiale ekologie. Jy sal dit nie in die verslag vind nie, dit is nie 'n gekoördineerde mening nie, dit is die gevolgtrekking wat ek, as 'n wetenskaplike, uit die verslag maak.

Martin Auer: Met die verslag het ons nie 'n resepteboek vir hoe ons die strukture moet ontwerp nie, dit is 'n opsomming van verskillende perspektiewe.

Ons kan nie volhoubaar as individue leef nie

Christoph Goerg: Dit is 'n baie belangrike punt: Ons het uitdruklik besluit om verskillende perspektiewe te laat soos hulle is. Ons het vier perspektiewe: die markperspektief, die innovasieperspektief, die ontplooiingsperspektief en die samelewingsperspektief. In die bespreking oor klimaatsverandering word dikwels net die markperspektief geneem, dit wil sê hoe kan ons verbruikersbesluite deur prysseine verander. En dis waar ons verslag baie duidelik sê: Met hierdie perspektief word die individue oorweldig. Ons kan nie meer volhoubaar lewe as individue, of net met groot moeite, met groot opoffering nie. En ons doel is eintlik dat ons vanuit hierdie perspektief by die verbruikersbesluite van die individu moet uitkom. Ons moet na die strukture kyk. Daarom het ons ander perspektiewe bygevoeg, soos die innovasieperspektief. Daar is meer dikwels. Dit gaan oor die ontwikkeling van nuwe tegnologieë, maar dit moet ook deur raamwerkvoorwaardes ondersteun word, dit gebeur nie vanself soos soms gedoen word nie. Innovasies moet ook ontwerp word. Maar jy moet ook verby individuele tegnologieë kyk, jy moet die toepassingskonteks van tegnologieë insluit. Daar word dikwels gesê dat as jy nie oor tegnologie wil praat nie, jy jou mond moet hou. Nee, ons moet praat oor tegnologie, maar ook oor die toepassing van tegnologie en die newe-effekte van tegnologie. As ons glo dat die elektriese motor die probleem in die vervoersektor sal oplos, dan is ons op die verkeerde pad. Die verkeersprobleem is baie groter, daar is stedelike verspreiding, daar is die hele produksie van elektriese motors en ander komponente en natuurlik die elektrisiteitsverbruik. Jy moet dit in konteks sien. En dit word oor die hoof gesien in individuele aspekte van innovasie. Daarom het ons besluit om die markperspektief en die innovasieperspektief aan te vul met 'n leweringsperspektief, byvoorbeeld die lewering van openbare vervoer, of die lewering van geboue wat werklik klimaatvriendelike lewe moontlik maak. As dit nie voorsien word nie, kan ons ook nie klimaatvriendelik leef nie. En laastens die sosiale perspektief, dit is hierdie oorkoepelende interaksies tussen die samelewing en die natuur.

Kan kapitalisme volhoubaar wees?

Martin Auer: Nou sê hierdie hoofstuk egter - weereens baie duidelik - dat globale kapitalisme nie 'n volhoubare manier van produksie en leef verteenwoordig nie, want dit is afhanklik van fossiele, dit wil sê eindige, hulpbronne. Is 'n kapitalisme gebaseer op hernubare energie en 'n sirkelekonomie hoegenaamd ondenkbaar? Wat bedoel ons eintlik met kapitalisme, wat kenmerk dit? Kommoditeitsproduksie, markekonomie, mededinging, akkumulasie van kapitaal, arbeidskrag as 'n kommoditeit?

Christoph Goerg: Bowenal die generering van meer kapitaal deur die aanwending van kapitaal. Dit beteken om wins te maak. En herbelê wins, benut dit, en die gevolglike groei.

Martin Auer: Jy produseer dus nie primêr om sekere behoeftes te bevredig nie, maar om te verkoop en die wins terug te omskep in kapitaal.

Mercedes Showroom München
Foto: Diego Delsa via Wikipedia CC BY-SA 3.0

Christoph Goerg: Presies. Die uiteindelike doel is om te verkoop om wins te maak en dit te herbelê, om meer kapitaal te maak. Dit is die doel, nie die voordeel nie. En dit sou 'n groot vraag wees: Ons moet tot die perspektief van genoegsaamheid kom, en genoegsaamheid beteken heeltemal fundamenteel: Wat het ons eintlik nodig? En wat kan ons in die toekoms nog bekostig met die oog op die klimaatkrisis en met die oog op toekomstige geslagte? Dit is die sentrale vraag. En of dit moontlik is onder kapitalisme is 'n tweede vraag. Jy moet dit sien. Maar in elk geval, ons moet – ons moet uit hierdie oorheersing van wins maak ter wille van wins. En daarom moet ons uit die groeiperspektief kom. Daar is kollegas wat glo dat hierdie klimaatkrisis ook met groei uitgeskakel kan word. Kollegas van my het dit ondersoek en na al die referate gesoek wat oor die onderwerp beskikbaar is en gekyk of daar enige bewyse is dat ons ons materiële welvaart van hulpbronverbruik en klimaatimpakte kan ontkoppel. En daar is geen wetenskaplike bewyse daarvoor nie. En vir werklike ontkoppeling. Daar was fases, maar dit was fases van die ekonomiese afswaai, dit wil sê die ekonomiese krisis. En daar was relatiewe ontkoppeling tussenin, so ons het 'n bietjie meer materiële rykdom as newe-effekte gehad. Maar ons moet die geloof in groei en die dwang om te groei benader. Ons moet beweeg na 'n ekonomie wat nie meer glo aan eindelose groei nie.

Is groei 'n saak van geloof?

Martin Auer: Maar is groei nou net 'n kwessie van ideologie, van geloof, of is dit net ingebou in ons ekonomiese stelsel?

Christoph Goerg: Dit is albei. Dit is ingebou in ons ekonomiese stelsel. Dit kan egter verander word. Die ekonomiese stelsel is veranderlik. Ons kan ook strukturele beperkings oorkom. En dit is waar geloof ter sprake kom. Op die oomblik, as jy rondkyk in die politieke arena, sal jy nie 'n enkele party vind wat aan 'n verkiesing deelneem wat nie op ekonomiese groei gefokus is nie. Almal glo dat ekonomiese groei die oplossing is vir al ons probleme, veral ons sosiale en ekonomiese probleme. En om dit te doen, moet ons die ruimte oopmaak sodat ons probleemoplossing sonder die perspektief van groei kan aanpak. Ons kollegas noem dit ontgroei. Ons kan nie meer glo, soos dit in die 70's en 80's was, dat al ons probleme deur ekonomiese groei opgelos sal word nie. Ons moet ander oplossings vind, 'n ontwerpoplossing wat strukture probeer verander.

Sosiale selfbeperking

Martin Auer: "Societal self limitation" is die sleutelwoord hier. Maar hoe kan dit gebeur? Deur voorskrifte van bo of deur demokratiese prosesse?

Christoph Goerg: Dit kan net demokraties gedoen word. Dit moet deur 'n demokratiese burgerlike samelewing afgedwing word, en dan sal dit deur die staat gerugsteun word. Maar dit moet nie as 'n diktaat van bo kom nie. Wie moet die legitimiteit hê om dit te doen, wie moet presies sê wat nog moontlik is en wat nie meer moontlik is nie? Dit kan slegs in 'n demokratiese stemproses gedoen word, en dit verg 'n ander vorm van wetenskaplike navorsing. Selfs die wetenskap mag nie dikteer nie, en kan ook nie dikteer nie. Daarom het ons ons Spesiale Verslag aangevul met 'n belanghebbersproses wat belanghebbendes uit verskillende areas van die samelewing betrek: Hoe kan 'n samelewing uit hierdie oogpunt lyk wat 'n goeie lewe moontlik maak en klimaatvriendelik is? En ons het nie net die wetenskaplikes gevra nie, maar die verteenwoordigers van verskeie belangegroepe. Dit is 'n demokratiese taak. Dit kan deur die wetenskap ondersteun word, maar dit moet in 'n openbare ruimte gedefinieer word.

Martin Auer: As jy dit nou kan beperk, kan jy sê: Dit is werklik deurslaggewende behoeftes, dit is dinge wat lekker is as jy dit het, en dit is 'n luukse wat ons nie kan bekostig nie. Kan jy dit objektiveer?

Christoph Goerg: Ons kan dit nie heeltemal objektiveer nie. Maar natuurlik kan ons bewyse versamel. Kwessies van ekonomiese ongelykheid het byvoorbeeld groot implikasies vir kweekhuisgasvrystellings. Dit is die enkele grootste faktor in of jy baie geld het. Baie geld word geassosieer met luukse verbruik. En daar is werklik areas wat jy net kan laat wees sonder om opofferings te maak. Moet jy regtig Parys toe vlieg vir naweek inkopies? Moet jy soveel kilometers per jaar vlieg? Ek woon byvoorbeeld in Bonn en werk in Wene. Ek het in elk geval opgegee om te vlieg. Ek het opgemerk dat jy vinniger is in Wene of in Bonn, maar jy is eintlik gestres. As ek per trein gaan, is dit beter vir my. Ek gaan eintlik nie sonder as ek nie soontoe vlieg nie. Ek het my tydbegroting verander. Ek werk op die trein en kom ontspanne in Wene of by die huis aan, ek het nie die stres van vlieg nie, ek spandeer nie lank by die hek nie en so aan. Dit is basies 'n wins in lewenskwaliteit.

Martin Auer: Dit wil sê, 'n mens kan behoeftes identifiseer wat op verskillende maniere bevredig kan word, deur verskillende goedere of dienste.

Christoph Goerg: Presies. En ons het probeer om dit in die belanghebbendeproses te hanteer. Ons het onsself voorgestel aan tipes soos hierdie, plattelandse tipes of mense wat in die stad woon, en gevra: Hoe kan hul lewens verander, hoe kan dit 'n goeie lewe wees, maar met minder klimaatbesoedeling. En jy moet 'n bietjie verbeelding gebruik. Dit hang ook baie af van die struktuur van die werksomstandighede, en dus ook van die struktuur van die vryetydsbegroting. En ook die versorgingswerk wat jy met die kinders het ensovoorts, maw hoe hulle gestruktureer is, watter stres jy daarmee het, of jy baie heen en weer moet reis, jy het baie meer ontspanne en buigsame opsies vir leefklimaat -vriendelik. As jy stresvolle werksituasies het, gebruik jy meer CO2, om dit baie eenvoudig te stel. So ons doen dit regtig met tydsbegrotings. Dit is baie opwindend om te sien dat die strukture van tydgebruik 'n groot rol speel in ons CO2-emissies.

Martin Auer: So jy kan sê dat 'n algemene vermindering in werksure dit vir mense makliker sal maak?

Christoph Goerg: In elk geval! Meer buigsaamheid sal dit vir hulle makliker maak. Jy hoef nie jou kinders per motor skool toe te neem nie, jy kan ook met jou fiets langsaan ry want jy het meer tyd. Natuurlik, as jy die buigsaamheid gebruik om meer op vakansie te gaan, dan werk dit terug. Maar ons is oortuig – en ons sien ook bewyse hiervan – dat die CO2-begroting ook met meer buigsaamheid verminder kan word.

hoeveel is genoeg

Martin Auer: Hoe kan jy genoegsaamheid, of die behoefte aan genoegsaamheid, so aanneemlik maak dat mense dit nie vrees nie?

Christoph Goerg: Jy wil niks van hulle wegneem nie. Jy moet 'n goeie lewe lei. Daarom beklemtoon ek dat voorspoed, die goeie lewe, beslis 'n element moet wees. Maar wat het ek nodig vir 'n goeie lewe? Het ek 'n e-mobiel in die motorhuis nodig bykomend tot my twee petrolenjins? Bevoordeel dit my? Vind ek regtig baat hierby, of het ek net 'n speelding? Of is dit vir my aansien? Baie verbruik is aansien. Ek wil wys dat ek 'n naweekreis na Londen kan bekostig. Hierdie aansien is nie maklik om prys te gee nie, maar daar kan 'n openbare diskoers daaroor wees: Wat is die dinge wat ek regtig wil hê vir 'n goeie lewe? En ons het hierdie vraag aan ons praktykvennote gevra. Nie hoe moet ons ons rieme styftrek nie, maar wat het ons regtig nodig vir 'n goeie lewe. En daarvoor het ons baie meer sosiale sekuriteit en buigsaamheid nodig.

Martin Auer: Nou sê dit ook dat die transformasie na klimaatvriendelike strukture geassosieer word met ernstige botsings van belange en betekenis, en dit behoort die taak van politieke ekologie te wees om hierdie konflikte te verstaan ​​en maniere te toon om dit te oorkom.

Christoph Goerg: Ja presies. Daar is ook 'n tweede term, politieke ekologie. Dit is nou verwant aan sosiale ekologie. En daar is verskillende skole, maar in beginsel stem alle skole saam dat dit noodwendig konflik behels omdat ons in 'n samelewing leef waarin belange baie botsend is. Daar is byvoorbeeld poste wat van die motorsektor afhanklik is. Jy moet dit ernstig opneem, mense moet natuurlik nie op straat uitgegooi word nie. Jy moet transformasiestrategieë ontwikkel. Hoe ons beweeg van 'n motor-gesentreerde ekonomie na een wat nie meer daardie beperking het nie. Jy kan dit transformeer. Daar is ook projekte waar baie breinkrag geplaas word in die vraag hoe om 'n omskakeling te bewerkstellig. En in politieke ekologie kan sulke omskakelingsprojekte ontwerp word.

As ons na Duitsland kyk: Dit is moontlik om byvoorbeeld sonder bruinkool klaar te kom. Daar was 'n hele paar wat in bruinkool gewerk het, en ná 1989 was hulle nie ontsteld dat bruinkool gedeeltelik ineengestort het nie. Dit was sleg vir die omgewing, dit was so besoedel dat, al het hulle hul werk verloor, hulle gesê het: die lewe is eenvoudig beter. Jy kan iets soortgelyks iewers anders doen as jy mense 'n geskikte toekoms kan bied. Natuurlik moet jy hulle perspektiewe bied, en hulle moet dit saam ontwikkel. Dit is 'n taak wat nie op sigself gedoen kan word nie.

Wat is maatskaplik nuttige werk?

Martin Auer: Ek het net gekyk na 'n historiese voorbeeld, die Lucas se plan. Die werkers, die werknemers in die fabrieksaal, het saam met die ontwerpers alternatiewe ontwikkel en, om afdankings te voorkom, die “reg op maatskaplik nuttige werk” geëis.

Christoph Goerg: Dit is 'n baie mooi voorbeeld. Dit was 'n wapenbedryf, en die werkers het gevra: moet ons wapens maak? Of moet ons sosiaal nuttige dinge maak. En hulle het dit self georganiseer. Dit was 'n plan vir 'n omskakeling, van 'n wapenfabriek na 'n nie-wapenfabriek. En baie het probeer om daaruit te leer. Jy kan dit vandag opneem, byvoorbeeld om die motorbedryf om te skakel, dit wil sê om dit na 'n ander bedryf om te skakel. Dit moet ontwerp word, dit moet nie skokterapie wees nie, die maatskappye moenie bankrot speel nie. Jy moet dit op 'n manier doen wat sosiale vrese ernstig opneem en voorkomend hanteer. Ons het projekte hier met vakbonde gedoen. Hoe kan die vakbonde in die motorverskaffingsbedryf in Oostenryk aan boord gebring word as akteurs van 'n transformasie? Sodat hulle nie opponente is nie, maar ondersteuners van 'n transformasie as dit op 'n sosiaal regverdige wyse deurgevoer word.

1977: Lucas Ruimtevaartwerkers demonstreer vir die reg op maatskaplik nuttige werk
Foto: Worcester Radical Films

Martin Auer: Die Lucas-mense het gewys dat: Ons is die mense wat dinge doen. Hierdie mense het eintlik die mag om te sê: Ons wil dit nie doen nie. Die mense in die supermark sou eintlik die mag hê om te sê: Ons sit geen produkte met palmolie op die rakke nie, ons doen dit nie. Of: Ons bou nie SUV's nie, ons doen dit nie.

Christoph Goerg: Jy maak 'n revolusionêre eis dat werkers meer sê moet hê, nie net oor werksure nie, maar ook oor die produkte. Dit is 'n absoluut aktuele vraag, veral in die dienstesektor vandag - laat ek Corona noem - dat werknemers in die versorgingsekonomie meer geleenthede vir medebeskikking in hul area het. Ons het geleer wat die stres van die korona-epidemie vir werknemers beteken. En die skep van geleenthede vir hulle om hul werkarea te help vorm, is die vraag van die uur.

Bevraagteken mag en dominansie

Martin Auer: Dit bring ons by die gevolgtrekking van hierdie hoofstuk, wat sê dat sosiale bewegings wat bestaande mag- en dominansiestrukture problematiseer, klimaatvriendelike strukture meer waarskynlik maak.

Foto: Louis Vives via flickr, BK BY-NK-SA

Christoph Goerg: Ja, dit is regtig 'n skerp tesis. Maar ek is oortuig daarvan dat sy absoluut korrek is. Ek is oortuig daarvan dat die huidige krisisse en die probleme daaragter iets met oorheersing te doen het. Sekere akteurs, byvoorbeeld diegene wat fossielbrandstowwe beheer, het strukturele mag en oorheers dus sekere sektore, en hierdie mag moet verbreek word. Veral in die gebied waar die woord "klimaatterroriste" regtig sin maak, naamlik in die geval van die groot fossielenergiemaatskappye, dit wil sê Exxon Mobile ens., was hulle werklik klimaatterroriste want, alhoewel hulle geweet het wat hulle doen, het hulle aangehou. en het probeer om kennis oor die klimaatkrisis te voorkom en nou probeer hulle ook daarmee sake doen. En hierdie magsverhoudings moet verbreek word. Jy sal nie heeltemal van hulle ontslae kan raak nie, maar jy moet bereik dat die moontlikhede om die samelewing te vorm meer oop word. Hulle het daarin geslaag om te verseker dat die woord "fossielenergieë" nie ingesluit is in enige van die ooreenkomste oor die Raamwerkkonvensie oor Klimaatsverandering nie. Die werklike oorsaak word eenvoudig nie genoem nie. En dit is 'n kwessie van mag, van oorheersing. En ons moet dit breek. Ons moet praat oor die oorsake en ons moet sonder enige verbod op dink vra, hoe kan ons dit transformeer.

Martin Auer: Ek dink ons ​​kan dit nou as 'n laaste woord laat. Baie dankie vir hierdie onderhoud!

Voorbladfoto: Jharia-steenkoolmyn Indië. Foto: Driepootstories via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Hierdie pos is geskep deur die Option Community. Sluit aan en plaas u boodskap!

OOR DIE BYDRAE TOT OPSIE-AUSTRIA


Laat 'n boodskap