in ,

Risiko's van gemeenskap van erfgename vanuit die oogpunt van 'n betrokke persoon


Die risiko's wat hier beskryf word, is grootliks gebaseer op konkrete ervaring. Met verskeie van my ervarings (bv. moontlike data-oordrag/stapeling) wat ek gemaak het, is konkrete bewys dat die mede-erfgename daaragter is, kwalik moontlik. Een ding, wanneer ek alleen is, het ek geen getuie van my konkrete ervarings nie. Aan die ander kant kan sommige buitengewone ervarings heeltemal toevallig wees. Ander omstandighede dui egter daarop dat dit nie toevallig was nie, maar dat die mede-erfgename daaragter gesit het.

I Risiko's

1. Dat jou prokureur maksimum koste veroorsaak, dat jou prokureur met die mede-erfgename kommunikeer sonder om jou in te lig, of toelaat dat hy onder druk geplaas word deur 'n mede-erfgename se prokureur. En dat jou prokureur nie jou belange voldoende verteenwoordig nie.

Die prokureurs verdien waarskynlik die minste in die geval van 'n vroeë skikking buite die hof, en die meeste wanneer die erfgename tot die maksimum argumenteer. Met die ooreenstemmende erfporsiebates vloei dan baie geld na die prokureur. Ek het 'n aanvanklike konsultasie van verskeie prokureurs gekry om dan 'n besluit te neem. Ek wou een van die prokureurs by 'n gedeeltelike aangeleentheid betrek. Nadat hy my eers vertel het hoe maklik dit vir hom is, vra ek toe vir 'n kosteberaming vir die saak. Dit was egter vir hom 'n te hoë risiko en onberekenbaar.

2. Volmagte in gemeenskappe van erfgename

As die mede-erfgename aan jou individuele of gesamentlike volmagte vir die gemeenskap van erfgename gee, sodat jy die sake vir die gemeenskap van erfgename kan reguleer - "aangesien jy nader aan die huis woon" - het dit 'n baie konstruktiewe effek en mense lyk om jou te vertrou. As die mede-erfgename jou die volmag gee "om die saak vir die mede-erfgename te behartig", oorweeg dit:

(a) as 'n gesamentlike volmag, 'n wedersydse volmag in jou oog gedruk word, moet jy jou ore spits. As julle iets saam doen, het julle myns insiens nie wedersydse magtiging nodig nie.

(b) elkeen van die mede-erfgename kan enige tyd jou volmag terugtrek, hou dit in gedagte.

(c) met gesamentlike volmagte is daar 'n risiko dat een van die gemagtigde persone slegs hul ID sal toon en 'n ander persoon sal voorgee dat hy jy is. En ek is nie seker dat almal – aan wie die volmag aangebied word – dring daarop aan dat beide gevolmagtigdes hulself identifiseer nie. Dit is veral problematies as die volmag(te) kontantbetalings toelaat (veral in onbeperkte bedrae).

3. Boedelverpligtinge/Boedelverdeling

Selfs al is daar voldoende boedelbates, kan die boedelskuldeisers 'n eis teen enige erfgenaam stel, selfs voor die verdeling van die boedel. 'n Beperking tot die boedel is slegs moontlik as deel van 'n proses. U moet dus rekeninge vir uitstaande sorgkoste, privaat doktersrekeninge, maar ook ander rekeninge vir koste - wat in verband met die boedel ontstaan ​​- by u beland, en die mede-erfgename toon geen belangstelling daarin dat dit uit die boedel of deel in koste. In hierdie opsig kan jou bereidwilligheid om die saak op versoek van die mede-erfgename te behartig, dit vir die mede-erfgename makliker maak - byvoorbeeld deur jou adres deur te gee - om die skuldeisers van die boedel aan jou toe te wys. As die een waarskuwing ná die ander kom – selfs voor die aanvaarding van die erfenis – is dit ’n duidelike teken hiervan.

4. Voorraad

(a) Vra jou ouers om afdrukke van jou gesinsfoto's te neem, dit is dalk die laaste uitweg vir afdrukke. Tensy jy vir jouself sê, as my broers en susters so gemeen is, moet ek liewer nie familie van herkoms deur hierdie foto's onthou nie.

(b) Alles wat in die ouerhuis is en nie aan 'n ander persoon behoort nie, is gewoonlik deel van die boedel. Om items uit die ouerhuis te neem sonder die skriftelike toestemming van die mede-erfgename is baie riskant. Die verdeling en opneem van voorraad voordat alle boedelverpligtinge vereffen is, is ook riskant. Dit kan gesien word as 'n verdeling van die boedel. En daarmee kon elke skuldeiser onbeperkte private eiendom teen elke mede-erfgename teregstel.

(c) In hierdie opsig is die klaring van die eiendom voor of na verkoop of 'n negatiefverkoping 'n uiters sensitiewe kwessie. As jy self die woonstel ontruim, kan die mede-erfgename jou 'n tou draai. 

Miskien sal die koper vir jou sê - met 'n stywe sperdatum - dat hulle die woonstel gratis sal ontruim as jy afstand doen van alle eise. Na die sperdatum sou hy 2 weke later 'n balju aanstel.

Jy het dan die opsie om hiertoe in te stem, of as jy glo dat die voorraad die waarde van die uitsettingskoste oorskry, laat die balju dit neem. Indien die uitsetting deur die balju meer as 3/4 jaar later steeds plaasvind, kan jy vir die hele tyd gefaktureer word as vergoeding vir gebruik. En dit kan nogal intens raak.

En as jy ongelukkig is, sal die waardevolle items intussen uit die huis verdwyn het en die inventaris sal deur die balju as waardeloos beoordeel word. Sodat jy ook ten volle gefaktureer sal word vir die uitklaringskoste.

5. Moontlike datadeling/stapeling, om jou omgewing binne te val om jou te isoleer.

Selfs as die ongemagtigde openbaarmaking van persoonlike data met hoë boetes geassosieer word, is dit geen waarborg dat dit nie sal gebeur nie.

Dit is voldoende as 'n enkele werknemer van gesondheidsversekering of pensioenversekering die mede-erfgename van jou huidige adres inlig. En dan is jy as pensioentrekker nie meer veilig teen “vervolging” deur jou mede-erfgename nie, selfs nie in die buiteland nie. As pensioentrekker is jy in ander Europese lande verseker – tensy jy voorheen in die buiteland gewerk het – deur jou Duitse gesondheidsversekering of die gesondheidsversekering van jou land van herkoms. En dus moet jy as pensioenaris altyd die gesondheidsversekering en pensioenversekering van jou huidige woonplek inlig. Dit beteken dat die mede-erfgename jou huidige blyplek vir die res van jou lewe kan bepaal. 

Jy sal selde kan bewys dat ander jou data sonder magtiging aan mede-erfgename deurgegee het. Veral as die inligting slegs mondelings deurgegee word.

In die verlede het ek dit skaars gedink dat werknemers van banke, owerhede, kliëntediens, posdiensverskaffers of verhuurders data sonder magtiging aan derde partye sou deurgee of hulle deur hierdie derde partye sou laat beïnvloed. En ek het baie geloof daarin gehad. Sedert die erfenis begin het, het hierdie trust geleidelik tot nul gedaal, gebaseer op sekere ervaring.

6. Risikofaktore rakende moeilike gemeenskap van erfgename gebaseer op my persoonlike ervaring en beoordeling

Volgens statistieke word 20% van die gemeenskappe van erfgename betwis. In hierdie opsig moet jy nie blindelings jou mede-erfgename vertrou nie. Na my mening beïnvloed die volgende faktore die risiko dat jou erfporsie disharmonies sal wees.

(a) Hoe die ouers met jou en jou broers en susters omgaan en veral of positiewe interaksie aangemoedig is of nie. Selfs al skinder jou broers en susters oor hul ouers se gedrag, is dit geen waarborg dat hulle beter sal vaar nie.

(b) as die gemeenskap van erfgename groot is en die familie van herkoms moeilik was, is dit besonder plofbaar.

(c) indien ouers nie deursigtig is met hul testamentêre ingesteldhede nie.

(d) Die waardes van jou broers en susters en hoe hulle met ander mense verband hou, kan 'n aanduiding wees van wat om te verwag wanneer dit by erfenis kom.

(e) Natuurlik ook hoe jou broers en susters met jou gehandel het voor die erfenis

(f) as een van die broers en susters jou vir etlike jare nie gekontak het nie en jy nie geweet het waar hulle is nie en hulle het nooit kommentaar gelewer nie, moet jy versigtig wees om hulle te vertrou.

(g) indien van die mede-erfgename swaar in skuld was of is en gevolglik nie 'n gepaste pensioen kon vorm nie, kan dit problematies wees in die erfporsie, veral as ander risikofaktore ter sprake kom.

(h) as broers en susters jou vrae vra oor finansies en persoonlike kontakte voor die erfenis of nadat die erfenis plaasgevind het

(i) as familielede wat jou vir 'n paar dekades nie besoek het nie, jou besoek en jou kort voor of kort nadat die erfenis plaasvind ondervra, moet alarmklokke vir jou lui.

(j) Dieselfde geld as jou vriende verander en jou bevraagteken en opdringerig aanbied dat as jy iets het om te kopieer jy dit van hulle kan kopieer. Jy moet hierdie vriende nie sonder meer vertrou nie. En jy kan nie die moontlikheid uitsluit dat jou – potensiële – mede-erfgename ’n hand hierin het nie.

7. Vertroue en openheid teenoor broers en susters of toekomstige mede-erfgename

Basiese vertroue en openheid is die basis van elke hegte verhouding, en na my mening is werklike persoonlike verhoudings nie moontlik daarsonder nie. Aan die ander kant kan die vertroue en openheid wat getoon word, misbruik word. Veral as dit by baie geld kom, soos die geval is met baie erfporsies, is die risiko hiervan baie hoog. Hier is die regte pad tussen vertroue en openheid, en selfbeheersing en versigtigheid nie altyd maklik nie

(a) gebruik goeie oordeel wanneer broers en susters jou aanmoedig om take te doen wat die verantwoordelikheid van die amptelike toesighouer is. Jy kan 'n tou daaruit draai.

(b) wees baie versigtig oor slegs mondelinge toestemming en moenie dubbelsinnige toestemming aanvaar nie.

(c) moenie iets op jou gesig sit wat nie reg is vir jou nie. Moenie jouself laat druk nie. En slaap deur elke besluit.

(d) Moenie toelaat dat broers en susters, familielede of selfs vriende jou uitvra oor jou finansiële omstandighede, jou ander kontakte of ander baie persoonlike sake nie, veral kort voor en tydens die erfenis. En selfs al bied vriende dit aan, moenie jou dokumente van jou vriende af kopieer nie.

II Aanbeveling vir potensiële erfgename

Die beste manier om hierdeur te kom is om stabiele kontakte/verhoudings of jou eie familie te hê waar mede-erfgename nie kan inbreuk maak nie en wat by jou staan. In hierdie opsig moet jy baie versigtig wees teenoor potensiële mede-erfgename in moeilike verhoudings/omstandighede met betrekking tot die familie van herkoms, wat jou ander kontakte/vriendskappe betref. Andersins, wees gereserveer teenoor potensiële mede-erfgename wanneer dit by jou persoonlike sake kom. En dink ook daaraan dat sommige wat hoor dat jy nie meer van jouself erf nie, maar in jou geld kan belangstel.

Vandag sal ek myself nie meer bereid verklaar om enige sake vir die gemeenskap van erfgename te behartig nie, maar verwys na die moontlikheid van boedeladministrasie. Die gevolglike koste is laag in vergelyking met 'n oorerflike dispuut. En al is die administrateur van die boedel korrup, sou dit – myns insiens – die minste kwaad wees. Die administrasie van die boedel vereis egter die toestemming van die mede-erfgename.

III Aanbeveling vir testateurs

as jy nie wil hê jou kinders/erfgename moet mekaar uitmekaar skeur na jou dood nie, reël jou sake op 'n manier wat daardie risiko minimaliseer.

1. Deponeer jou testament by die erfhof, en gee dalk 'n afskrif aan al jou kinders/erfgename. Dit skep 'n maksimum van deursigtigheid en verhoed dat die testament nie gevind word nie of eers later gevind word.

2. Maak seker dat nie een van jou kinders/erfgename self enige uitstaande skulde van die boedel of ander koste verbonde aan die boedel hoef te vereffen sonder om toegang tot die boedel te kry nie.

3. Maak seker dat nie een van jou kinders persoonlik die koste van die skoonmaak van jou woonstel hoef te dra nie.

4. Dieselfde geld vir begrafnisuitgawes.

5. so deursigtig as moontlik vir alle erfgename in hierdie aangeleenthede te wees.

Hierdie pos is geskep deur die Option Community. Sluit aan en plaas u boodskap!

BYDRAE TOT OPSIE DUITSLAND


Geskryf deur felius

Laat 'n boodskap